Kombitrappa med glasräcke

SPECIALTRAPPOR

Men stort fokus på form och design skräddarsys kundspecifika trappor efter kundens önskemål. Vi är med er från idé till verklighet.

SPECIALTRAPPOR

Men stort fokus på form och design skräddarsys kundspecifika trappor efter kundens önskemål. Vi är med er från idé till verklighet.


En specialtrappa skräddarsys efter kundens önskemål. Den genomsyras ofta av höga krav på både form och design, och kan tillverkas i en rad olika utföranden och kombinationer.

Behovet av en specialtrappa kan uppstå när platsen för trappan har speciella geometriska eller arkitektoniska förutsättningar. Gemensamt för Weland specialtrappor är att de anpassas efter kundens behov. Med lång erfarenhet och gedigen kunskap hjälper vi dig att skapa den trappa du söker.

Läs mer om våra olika sorters specialtrappor nedan. Kontakta oss för att få hjälp med projektering och beställning av trappor.

Kombitrappor

Weland kombitrappa är en kombination av en rak trappa och en spiraltrappa. I den svängda delen av trappan tillverkas stegen så de följer trappans radie. Kombineras med steg och räcken från vårt standardsortiment. 


Hörntrappor

Weland kombitrappa är en kombination av en rak trappa och en spiraltrappa. Stegen tillverkas så de går ut mot angränsade väggar och med vangstycken som bildar räta vinklar. Kombineras med steg och räcken från vårt standardsortiment. 


Vindeltrappor

Vindeltrappor tillverkas med svängda vangstycken. Steg och räcke går att få i samma kombinationsmöjligheter som för spiraltrappor. Trapporna kan t.ex. följa en silo på ut- eller insidan.


Svängda trappor

Svängda trappor med vangstycken tillverkas på beställning. Steg och räcken går att få i samma kombinationsmöjligheter som för spiraltrappor. 


Spiraltrappor Special

Vi tillverkar även spiraltrappor med t.ex. extra kraftigt centrumrör- Andra alternativ kan vara extra stor radie, eller kundanpassade räcken. Kombineras förstås även kombineras med våra steg och räcken från vårt standardsortiment. 


Slänttrappa

Som ett komplement till våra raka trappor så erbjuder vi även en självdränerande trappa för placering i sluttande terräng. Med självdränerande menar vi att stegytan fylls upp med grus eller annat motsvarande material så att regnvatten lätt rinner igenom. Trappan tillverkas med vangstycken av plattstång och stående sättstegslister som håller dränerande material på plats. Våra slänttrappor levereras med räcke typ Standard och i varmförzinkat utförande.


Fälltrappa

Vår fälltrappa är ett utmärkt alternativ till en fast konstruktion där man har varierande nivåskillnader, exempelvis ned till luckor på tankbilar. Fälltrappa används främst vid petrokemiska industrier men även i miljöer där en fast trappkonstruktion ej är möjlig. Fälltrappan, som är ledad, består av ett antal gallerdurkssteg med parallella vangstycken, gummiklädda stödbågar, räcke på båda sidor samt fästen. Två stycken dämpare på sidan gör trappan lätthanterad. Fälltrappan levereras hopmonterad och lagerhålles med 3, 4, 5 och 6 steg. Fälltrappan är lagerförd för snabb leverans.

Utförande: Varmförzinkat

Antal
steg
Art.nr. A1-
mått
(mm)
A2-
mått
(mm)
A3-
mått
(mm)
H1-
mått
(mm)
H2-
mått
(mm)
Största
bredd
Lagerförd
3 steg 181310101 373 830 756 637 289 825  
4 steg 181410101 455 1070 974 862 391 825  
5 steg 181510101 537 1310 1191 1088 492 825  
6 steg 181610101 619 1550 1409 1314 594 825  

Dokumentation

Trappor


  Produkthandbok utg. 7

Galleri