SEKTIONSRÄCKE PROJEKTERING

Räcket levereras vanligtvis som lagervara och anpassas enkelt av montören. Detta ger möjlighet att montera utan att detaljmäta före leverans. Om räcket skall levereras anpassat från fabrik ritas varje sektionsräcke upp speciellt och ritning skickas till kunden för godkännande före tillverkning.

SEKTIONSRÄCKE PROJEKTERING

Räcket levereras vanligtvis som lagervara och anpassas enkelt av montören. Detta ger möjlighet att montera utan att detaljmäta före leverans. Om räcket skall levereras anpassat från fabrik ritas varje sektionsräcke upp speciellt och ritning skickas till kunden för godkännande före tillverkning.


Filtrering


Sidomontage

Ståndare och fäste vid sidomontage.
Här finns en rad olika standardvarianter. För infästning till betong används en ståndare med påsvetsad fästplatta. För infästning till våra flexbryggor används en räckesståndare utan infästningsplatta och enbart genomgående hål. Till våra entresoler krävs en förlängd räckesståndare, även dessa finns som standard i en rad olika längder.


Toppmontage

Ståndare och fäste vid toppmontage.
Ståndaren tillverkas med en infästningsplatta i botten.


Klamma för handledare

Skarven placeras så den täcks av handledarklamman.


Väggfäste

Väggfäste för infästning av handledare till vägg.


Sparklist

Sparklist till räcke med följare. Höjden 130 mm. Levereras i 3 meters längder. Inkl. borrskruv.


Skarvplunch

Skarvplunch till rostfri handledare 42×1,5 mm.


Kapning av räckeshandledare

Lämpliga verktyg för längdjustering av rostfria rör.


Räckeshörn

Till våra sektionsräcken erbjuder vi även räckeshörn. Till sektionsräcke Följare och Rundstång är de lagerförda. Vi erbjuder även lösningar med ledbar handledare.


Räckesfyllning

Kompletterande information om våra olika räckesfyllningar.
Till våra sektionsräcken Följare och Rundstång finns en rad olika lagerförda format.

Följaren görs i rostfritt obehandlat utförande ø42 mm och fästs med rostfri klamma.

Räckesfyllningen består av över- och underliggare av plattstång 25×8 mm. Rundstånger ø11 mm. Max öppning 100 mm.

Som standard erbjuder vi en rad olika varianter av hålindelning av perforerad plåt.
Våra vanligaste mönster är:

  • ø15, kvadratdelning c/c 40
  • 15×15, kvadratdelning c/c 40
  • ø20, kvadratdelning c/c 50
  • 20×20, kvadratdelning c/c 50
  • ø15, triangeldelning c/c 50
  • ø20, triangeldelning c/c 60

Även andra varianter kan tillhandahållas.

Krenelerat nät med standard maska 40×40 mm. Även maska 30×30 mm kan erbjudas.

Lamellglas 8 mm (4+4) inkl. folie. Finslipad kant runtom. Klämfästen till räckesståndare.


Film montage sektionsräcke


Handledare

Som standard är handledaren av rostfritt rör med dimensionen Ø 42 mm. Vid trähandledare så är handledaren ø 50 mm som standard.

Sedan 2003 har vi använt oss av rostfri handledare i våra sektionsräcken.
Vi ser en rad kundfördelar i detta, bland annat en vackrare produkt med en ännu högre kvalitetskänsla. Förenat med vår moderna produktionspark bidrar den rostfria handledaren även till mycket snabba leveranstider.
Mångårig erfarenhet med en beprövad metod samt ett gynnsamt förhållande mellan anod och katod där resultaten inte visar några rostangrepp, gör oss helt trygga med att förhållandet mellan varmförzinkat och rostfritt inte ger någon korrosion.


Vad ska jag tänka på inför projektering av sektionsräcken?

Vi hjälper dig gärna med ditt projekteringsarbete. Ett detaljerat underlag behövs för att ta fram en korrekt ritning. Försök besvara följande frågor:

  • Hur och var ska sektionsräcket användas?
  • Behövs det en eller flera grindar?
  • Vill du ha belysning i sektionsräcket?
  • Behöver räcket vara barnsäkert? Då finns räcken med rundstång eller i plåt, glas eller nät. Finns inte krav på barnsäkerhet kan ett industriellt räcke med följare vara ett alternativ.

Tänk på att när våningshöjd är mer än tre meter krävs en räckeshöjd på 1,1 meter.