Projektering gallerdurk

GALLERDURK PROJEKTERING

Vårt ritkontor står till tjänst vid frågor angående dimensionering, uppritning och projektering av gallerdurk.

GALLERDURK PROJEKTERING

Vårt ritkontor står till tjänst vid frågor angående dimensionering, uppritning och projektering av gallerdurk.


Filtrering


Geometri

Gallerdurkens beståndsdelar är bärstång, stödstång och kantstång.
Vid all planering med pressvetsad gallerdurk bör man i största möjliga utsträckning anpassa utläggningen efter gallrets standardbredd (1000 mm) för att få det mest ekonomiska alternativet.

Om gallerdurken skall läggas över flera upplag, väljs med fördel större dimension på galler. Man får vackrare mönster och färre antal skarvar.

För att undvika felläggning med bärstången (gallrets bärande konstruktion), undvik galler med kvadratiska mått.


Maskvidder

Vi har ett brett urval av olika maskvidder när det gäller gallerdurk. När det gäller maskvidden så är dessa mått angivna c/c. Första mått är alltid c/c bärstång och andra mått är alltid c/c stödstång.

Benämning Maskvidd c/c
AxB (mm)
Bärstångstjocklek T (mm) Bärstångshöjder
C (mm)
B9 12 x 100 3 20, 25, 30, 35, 40
N4 17 x 50 2 20, 25, 30, 35, 40
N4 17 x 50 3 20, 25, 30, 35
N6 17 x 75 2 20, 25, 30
N9 17 x 100 3 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
D4 22 x 50 3 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
D4 22 x 50 4 30, 35, 40, 45, 50, 60
D4 22 x 50 5 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60
D6 22 x 75 2 25
D6 22 x 75 3 20
F4 25 x 50 3 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
F4 25 x 50 4 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80
F4 25 x 50 5 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80
H3 34 x 37 2 20, 25, 30, 35, 40
H3 34 x 37 3 20, 25, 30, 35, 40 45, 50
H3 34 x 37 4 30, 35, 40 45, 50, 60, 70, 80
H3 34 x 37 5 20, 25, 30, 35, 40 45, 50, 60, 70, 80
H4 34 x 50 2 20, 25, 30, 35, 40
H4 34 x 50 3 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
H4 34 x 50 4 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80
H4 34 x 50 5 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80
H6 34 x 75 2 25, 30, 40
H6 34 x 75 3 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
H9 34 x 100 3 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
H9 34 x 100 4 30, 35, 40, 45, 50
H9 34 x 100 5 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60
J9 41 x 100 3 20, 25, 30, 35
J9 41 x 100 4 30, 35, 40, 45, 50, 60
J9 41 x 100 5 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60
I6 66 x 75 3 20, 25, 30
I4 68 x 50 2 20
I9 100 x 100 3 20, 25, 30
Benämning Maskvidd c/c
AxB (mm)
Bärstångstjocklek T (mm) Bärstångshöjder
C (mm)
N9-T 17 x 100 3 25, 30, 35, 40
H4-T 33 x 50 2 25
H4-T 33 x 50 3 25, 30, 35, 40, 45, 50
H4-T 33 x 50 4 30, 35, 40, 45, 50, 60, 80
H4-T 33 x 50 5 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60
F4-T 25 x 50 3 25, 30, 35, 40, 45, 50
F4-T 25 x 50 4 30, 35, 40, 45, 50, 60
F4-T 25 x 50 5 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60
H9-T 33 x 100 3 25, 30, 35, 40, 45, 50
H9-T 33 x 100 4 30, 35, 40, 45, 50
H9-T 33 x 100 5 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60
J9-T 41 x 100 3 25, 30, 35, 40, 45, 50
J9-T 41 x 100 4 30, 35, 40, 45, 50, 60
J9-T 41 x 100 5 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60
HN9-T 35 x 100 3 25, 30, 35, 40, 45, 50
HN9-T 35 x 100 4 25, 30, 35, 40, 45, 50
JN9-T 41 x 100 3 25, 30, 35, 40
JN9-T 41 x 100 5 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60
Benämning Maskvidd c/c
AxB (mm)
Bärstångstjocklek T (mm) Bärstångshöjder
C (mm)
A22x22 22 x 22 2 20, 25, 30, 40, 50
A33x11 33 x 11 2 20, 25, 30, 40, 50

Byggmått vid hela maskor

I följande tabell framgår i vilka byggmått gallret kan erhållas (hela maskor).

Markerade mått anger standardbredder.

H gäller
även Rf.
c/c 33
(mm)
H gäller
även Rf.
c/c 34
(mm)
F

c/c 25
(mm)
D

c/c 22
(mm)
N

c/c 16
(mm)
N

c/c 17
(mm)
B

c/c 12
(mm)
I4 20/2

c/c 68
(mm)
J

c/c 41
(mm)
JN9-T

c/c 41
(mm)
HN9-T

c/c 35
(mm)
1000 1000 1000 1000 1000 1000 700 969 1000 1000 1000
966 962 973 972 982 983 685 898 957 955 961
933 927 949 950 966 965 672 830 914 915 926
900 893 923 928 >949 949 659 761 872 874 890
867 858 898 906 933 931 646 692 830 832 855
834 825 873 884 916 914 633 624 788 791 820
801 790 849 862 900 897 620 554 745 750 785
768 756 825 840 883 880 608 487 700 709 750
734 722 799 818 867 862 596 420 662 668 714
700 687 774 797 850 845 584 350 621 626 679
668 653 750 775 834 827 571 282 580 585 644
635 618 725 753 817 811 559 213 540 544 608
602 584 700 731 801 793 547 143 500 503 573
568 551 674 709 784 776 535 75 456 462 538
534 516 650 687 768 759 522 416 421 503
500 485 625 665 751 742 511 375 380 467
469 451 600 643 734 724 500 334 338 432
436 417 575 621 718 707 485 293 297 397
403 383 550 599 700 690 473 252 256 362
370 348 526 577 683 673 460 211 215 326
337 314 500 555 665 656 448 171 174 291
304 280 475 533 649 639 436 130 132 256
271 246 451 511 632 622 424 89 91 221
238 211 426 490 616 605 411 48 50 185
205 178 401 468 600 587 399 150
171 144 377 446 583 570 387 115
139 109 352 424 568 553 374 80
106 75 327 402 550 536 362 44
73 40 302 380 534 519 350
40 278 358 518 502 338
253 336 500 486 326
228 314 483 469 313
204 292 465 452 301
179 270 449 435 289
154 248 433 418 276
130 226 416 400 264
105 204 400 383 252
81 182 383 366 240
56 160 367 349 228
32 139 351 332 215
117 334 315 203
95 318 298 191
73 302 280 178
51 285 262 166
29 269 246 154
252 229 142
236 212 130
220 195 117
203 178 105
187 160 93
171 143 80
154 126 68
137 109 56
122 92 44
105 74 31
89 57 19
72 40
56 23
40

Öppningsarea

Med öppningsarea menar vi det fria måttet som finns i gallerdurken. En uppgift som ofta förekommer vid frågeställningar gällande ljusgenomsläpp.

Benämning Maskvidd Bärstål dim. Stödstål dim. Öppningsarea %
B9 12 x 100 3 6,5 68,9
N4 17 x 50 2 5 77,8
N4 17 x 50 3 6,5 68,7
N6 17 x 75 2 4 82,6
N9 17 x 100 3 5 77,3
D4 22 x 50 3 6,5 73,2
D4 22 x 50 4 6,5 68,6
D4 22 x 50 5 6,5 64,0
F4 25 x 50 3 6,5 74,7
F4 25 x 50 4 6,5 70,6
F4 25 x 50 5 6,5 66,5
H3 34 x 37 2 4 83,2
H3 34 x 37 3 4 80,2
H3 33 x 37 4 6,5 70,1
H3 33 x 37 5 6,5 67,0
H4 34 x 50 2 5 83,8
H4 33 x 50 3 5 80,7
H4 33 x 50 4 6,5 74,6
H4 33 x 50 5 6,5 71,5
H6 34 x 75 2 4 88,4
H6 34 x 75 3 5 83,7
H9 33 x 100 3 6,5 84,2
H9 33 x 100 4 6,5 81,1
H9 33 x 100 5 6,5 78,0
J9 41 x 100 3 6,5 86,0
J9 41 x 100 4 6,5 83,5
J9 41 x 100 5 6,5 81,0
I6 66 x 75 3 5 88,2
I9 100 x 100 3 6,5 90,2
Benämning Maskvidd Bärstål dim. Stödstål dim. Öppningsarea %
N9-T 16 x 100 3 5 77,3
H4-T 33 x 50 2 5 83,8
H4-T 33 x 50 3 5 80,7
H4-T 33 x 50 4 6,5 74,6
H4-T 33 x 50 5 6,5 71,5
F4-T 25 x 50 3 6,5 74,7
F4-T 25 x 50 4 6,5 70,6
F4-T 25 x 50 5 6,5 66,5
H9-T 33 x 100 3 6,5 84,2
H9-T 33 x 100 4 6,5 81,1
H9-T 33 x 100 5 6,5 78,0
J9-T 41 x 100 3 6,5 86,0
J9-T 41 x 100 4 6,5 83,5
J9-T 41 x 100 5 6,5 81,0
HN9-T 35 x 100 3 6,5 70,8
HN9-T 35 x 100 5 6,5 65,0
JN9-T 41 x 100 3 6,5 69,2
JN9-T 41 x 100 5 6,5 64,2
Benämning Maskvidd Bärstål dim. Stödstål dim. Öppningsarea %
A22x22 22 x 22 2 2 82,0
A33x11 33 x 11 2 2 76,0

Toleranser Mått

Längd- & breddmått

Vår produktion utgår ifrån fastställda toleranser gällande längd & breddmått. Toleransen är satt till +0 / -4 mm.

Max.längd på stödstångsändar

Stödstångsändar får ha ett utstick på maximalt 2 mm.

Bärstångsböjning

Maximal bärstångsnedböjning är spännviddens längd genom 200(L/200). Maximal nedböjning 10mm.

Stödstångsdelning

Vår produktion utgår ifrån fastställda toleranser gällande stödstångsdelning. Stödstängernas placering följer given maskvidd med toleranser enligt skiss.


Kulkrav

I de fall EU:s Maskindirektiv 14122-2 gäller er aktuella miljö så skall valet av gallerdurk föregås av en riskbedömning.

Följande krav gäller:

  • Gallerdurk på arbetsplattformar eller gångbanor får endast ha maximala öppningar att en kula med en diameter på 35 mm inte kan falla igenom.
  • Gallerdurk ovanför en plats där människor arbetar, i motsats till tillfällig passage, skall ha maximala öppningar att en kula med diameter på 20 mm inte kan falla igenom.

20 mm
För att uppfylla kulkrav 20 mm så erbjuder en lång rad finmaskiga varianter. De vanligaste valet av durk för att uppfylla 20 mm kulkrav är N6. Men även B9, N6, N9, D4, D6, HN9-T, A22x22 eller A33x11 uppfyller kravet på en öppning med max 20 mm

35 mm
Samtliga våra gallerdurkstyper utan mer stormaskiga galler uppfyller kulkravet 35 mm. De vanligaste och mest priseffektiva valen för att klara detta kulkrav är antingen H3 eller H6. Dock passerar inte en 35 mm stor kula någon av följande maskvidder B9, N4, N6, N9, D4, D6, F4, H3, H6, H9, HN9-T, A22x22 eller A33x11.


Infästning

För infästning av gallerdurk erbjuder vi en rad olika fästdetaljer. Dels kompletta fästklammer innehållande överdel, underdel, built och mutter alternativt överdel och fästskruv. Till gallerdurk för tung fordonstrafik erbjuder vi även insvetsade fästöron i botten av gallerdurkens maska.


Uppmärkning

Varje galler kan förses med en rejäl märkbricka med tydliga tecken som hänvisar till utläggningsritningen, vilket gör att montagearbetet underlättas. Används oftast vid lite större projekt.


Ytbehandling

Varmförzinkning

Diagrammet visar medellivslängden för olika tjocka zinkskikt i skilda miljöer.

Behandling av rostfritt

Rostfri gallerdurk betas för att återställa materialet efter svetsning.

Behandling av aluminium

Gallerdurk av aluminium betas för att uppnå god ytfinish.


Film montage ingjutningsramar Z-profil


Belastningstabeller

I våra belastningstabeller finner du förutsättningar för samtliga våra gallerdurkstyper och en rad olika belastningsfall. Beräkningar är gjorda i enlighet med Eurokod. Givna tryckytor samt belastningsvärden finns beskrivna.

Våra belastningstabeller finner du nedan, under Dokumentation.


Vikter gallerdurk

För information om vikter för våra gånggaller, körbara galler samt gallerdurk i helformat, se dokumentation nedan.


Vad ska jag tänka på inför projektering av gallerdurk?

Bestäm om gallerdurken ska definieras för gånggaller eller fordonstrafik. Behövs förhöjt halkskydd? Fundera på vilken maskvidd som passar bästa för det planerade användningsområdet.

Glöm inte att beställa fästdetaljer om gallerdurken ska förankras. Kommer du att behöva ingjutningsramar?

Vi hjälper dig gärna med din projektering för gallerdurk – kontakta oss.


Dokumentation

Vikter Gallerdurk


Belastningstabell Gallerdurk