Släckdurk

SLÄCKDURK

Weland Släckdurk är en brandkvävande durk med egenskapen att släcka en oljebrand på tre sekunder. Durken är speciellt utvecklad för brandsläckningsgropar i exempelvis transformatorstationer.

SLÄCKDURK

Weland Släckdurk är en brandkvävande durk med egenskapen att släcka en oljebrand på tre sekunder. Durken är speciellt utvecklad för brandsläckningsgropar i exempelvis transformatorstationer.


Weland Släckdurk har genom sin unika design förmågan att snabbt släcka en oljebrand. Vid brandtillbud med brinnande olja rinner oljan genom perforeringen i durken och kvävs på grund av släckdurkens egenskaper.

Släckdurk

Weland Släckdurk är mycket motståndskraftig mot korrosion och är anpassad för industriella områden med aggressivt klimat. Andra användningsområden kan vara offshore- och petrokemiska industrier. Tack vare lätta sektioner är släckdurken enkel att montera och demontera vid exempelvis reparations- och underhållsarbeten. Durken är halksäker, Rutschklass R11, och alla öppningar är ø10 mm eller mindre vilket gör att små föremål ej kan falla genom. Durken är dimensionerad för en punktbelastning på 1,5 kN eller en utbredd last på 5 kN/m².

Tester utförda av Danish Institute of Fire and Security Technology påvisar mycket goda resultat med en släckningstid på endast tre sekunder. Resultatet visar även att inga skador eller missfärgningar återfinns på produkten efter brand. Ta del av rapporten via en av våra säljare.

Weland Släckdurk är mönsterskyddad (nr. 005650389). Patent nr. 36269090.


Standard Släckdurk

Vår Släckdurk levereras i de flesta fall komplett inklusive bärande profiler.

Släckdurk tillverkas som standard i profilbredd 150 mm. Inkl. undre skiktet så är profilens yttre breddmått 296 mm. Maximal längd är 3980 mm.

Upplagsprofiler av vinkelstång samt bärlina med stödben av KKR ingår.

Med våra start och slutprofiler så anpassar vi släckdurkens totala bredd.


Tillval

Som tillval finns diverse detaljer som förenklar drift och tillsyn i gropen.

I de fall där jordning är aktuellt kan vi erbjuda gängade hål för t.ex. jordningsfläta.

För att få enkel åtkomst under släckdurken erbjuder vi en inspektionslucka. Vid montage levereras kompletterande bärlinor och i de fall där gropen är djup levereras även en stege för enklare tillgänglighet.


Ytbehandling

Allt material galvaniseras. För mer information besök vår sida för ytbehandling.

Varmförzinkat


Dokumentation

Släckdurk


  Produkthandbok utg. 7

Galleri