Skärande bearbetning

SKÄRANDE BEARBETNING

I våra maskiner för bearbetning utför vi med stor precision bland annat borrning, brotschning och gängning. 

SKÄRANDE BEARBETNING

I våra maskiner för bearbetning utför vi med stor precision bland annat borrning, brotschning och gängning. 


Skärande bearbetning

Om precisionen i laserskurna hål inte är tillräcklig utför vi brotschning eller annan behandling för att uppnå rätt tolerans. Laserskurna hål kan normalt gängas direkt, utan annan förbehandling. Horisontell bearbetning med bordsvridning möjliggör bearbetning från tre sidor i en uppspänning. Vi har ett 20-tal maskiner av märket Mazak för skärande bearbetning bla. HCN 5000 med palletech. Alla våra maskiner har olika egenskaper för att kunna tillgodose marknadens skiftande behov.

Genom vår horisontella fleroperationsmaskin kan vi hantera skärande bearbetning på tyngre och mer komplexa uppdrag. Maskinen är utrustad med 120 olika verktyg som gör att den kan utföra många olika typer av moment i en och samma process. Den har ett maximalt bearbetningsområde på 1,7 x 1,4 x 1,5 meter.

Robotcell

Vår flexibla bearbetningscell ger möjlighet till snabba omställningar.

Borrning och fräsning med korta cykeltider ger väldigt många detaljbyten. Detta är på många sätt ett kostsamt och icke ergonomiskt arbete som kräver konstant närvaro vid maskinen för en effektiv produktion. Ett koncept har arbetats fram i form av en bearbetningscell med stor flexibilitet och möjlighet till snabba omställningar. Cellen består av en horisontell fleropsmaskin. Robotcellen innehåller långa bandtransportörer som ger möjlighet att buffra för obemannad körning, I cellen finns möjlighet att lasta ut färdiga detaljer på tre pallplatser.

Kapacitet

Dokumentation

Plåtbearbetning


  Produkthandbok utg. 7


Film Plåtbearbetning