SPIRALTRAPPOR JOS

I utvecklingen av Spiraltrappan JOS har stort fokus lagts på att minimera miljöavtrycket genom hela produktens livscykel. En låg materialåtgång och en konstruktion som gör att trappan har en lägre vikt än en traditionell ståltrappa gör att tillverkningen inte blir lika energikrävande.

SPIRALTRAPPOR JOS

I utvecklingen av Spiraltrappan JOS har stort fokus lagts på att minimera miljöavtrycket genom hela produktens livscykel. En låg materialåtgång och en konstruktion som gör att trappan har en lägre vikt än en traditionell ståltrappa gör att tillverkningen inte blir lika energikrävande.


Spiraltrappan JOS är främst utvecklad för att fungera som en trygg och stabil utrymningstrappa, men är lika självklar i andra typer av miljöer där funktion och industriell design är en fördel.

Bakom utvecklingen ligger, förutom ett hållbarhetsperspektiv, en strävan att vidareutveckla den traditionella spiraltrappan – både när det gäller material, formspråk och nytänkande kring funktion och konstruktion.

Spiraltrappa JOS är, precis som Welands övriga trappor, utvecklad för att leva över generationer vilket gör den till en klok investering för alla som värderar hållbarhet och produktegenskaper som hög kvalitet och lång livslängd.

Räckesfyllning

Du kan välja mellan ett antal olika mönster i trappans räckesfyllning så att trappan rent estetiskt smälter väl in i den miljö som den ska placeras i. Välj mellan helt täta sidor eller sidor med slitsade, runda eller kvadratiska hål.


Räcke Tät

Räcke Tät är ett helt tätt alternativ utan någon typ av mönsterperforering.


Räcke Kvadrat

Räckesfyllning med kvadratiska hål dim. 15×15, kvadratisk delning c/c 40 mm på bild, men vi erbjuder även övriga hål och delningar.


Räcke Rund

Räckesfyllning med runda hål diameter 15 mm med kvadratisk delning c/c 40 mm på bild, men vi erbjuder även övriga hål och delningar.


Räcke Slits

Räckesfyllning med avlånga slitsade avrundade hål dim. 20×220 mm.


Handledare

Välj mellan varmförzinkade handledare eller handledare av industriellt rostfritt stål i borstat obehandlat utförande. Båda alternativen passar utmärkt till industri- och/eller utrymningstrappor. Läs mer om rostfria handledare här.

Varmförzinkad

Rostfritt

Tillval

Spiraltrappor med stora radier kan med fördel förses med innerhandledare. Den ger en ökad säkerhet när exempelvis två personer möts. Innerhandledaren placeras på centrumröret.

Säkerställ en tryggare och mer dekorativ miljö genom att utrusta din spiraltrappa med belysning i handledaren. Detta är ett tillval och ingår inte som standard.


Trappsteg

Trappsteg och plan till Spiraltrappa JOS tillverkas i håldurk vars perforerade hål är kännetecknande. Denna typ av trappsteg bidrar till hög säkerhet genom sin stabilitet och genom att de perforerade hålen tillåter vatten och snö att rinna igenom vilket minskar risken för halka. De är dessutom lätta att underhålla och har högt korrosionsskydd.

Håldurk


Plan

Welands avstigningsplan tillverkas som standard i utföranden som kvadratisk, 90˚-plan med radie eller som ett slutsteg. Avvikande plan tillverkas efter kundens behov och önskemål. Avstigningsplanet kan även byggas ut till en plattform/balkong.


Kvadratisk

Kvadratisk plan för placering i hörn eller anslutning mot valvkant.


90˚-plan med radie

90˚-plan med radie för anslutning mot runt hål i valv.


Slutsteg

En mindre typ av plan som lämpar sig för infästning till exempelvis befintlig balkong.


Kontrastmarkering

Den lättmonterade kontrastmarkeringen i svartlackerad stansad plåt ingår som standard, men går även att få i andra kulörer mot beställning.

 


Ytbehandling

Spiraltrappan JOS är som standard varmförzinkad. I vår anläggning ytbehandlas spiraltrappan för att klara tuffa påfrestningar. Metoden ger ett mycket starkt skydd mot korrosion. För mer information, besök vår sida för ytbehandling.

Varmförzinkat


Extra tillval

För att öka tillgängligheten och säkerheten i trappan kan den utrustas med flertalet tillval såsom innerhandledare, valvräcke eller en skyddsbur när du behöver en intrångsskyddad trappa. Du kan även montera en låsbar grind vid trappans början eller slut. Weland hjälper dig att hitta rätt tillbehör för Spiraltrappan JOS.  

Tillverkas som standard av gallerdurk i höjder 2245 och 4000 mm, men kan även erbjudas i andra höjder. Ytterradien på buren är 110 mm större än radien på trappan och levereras i sektioner för hopbultning där erforderligt bultmaterial ingår. Buren placeras på fundament. Dörren förses som standard med lås ASSA 565, fallregellås men kan även utrustas med ASSA 410 hakregel, ASSA 722 med nödutrymningsbeslag och ASSA 732 med nödutrymningsbeslag. Dörrtrycke på båda sidor. Burdörren öppnas med nyckel utifrån och vred inifrån.

Skyddsburar i gallerdurk kan även tillverkas högre än standardhöjden och följa hela trappans höjd. Ytterradien på buren är 130 mm större än radien på trappan. Dörren förses som standard med lås ASSA 565, fallregellås men kan även utrustas med ASSA 410 hakregel, ASSA 722 med nödutrymningsbeslag och ASSA 732 med nödutrymningsbeslag. Dörrtrycke på båda sidor. Dörrtrycke på båda sidor. Burdörren öppnas med nyckel utifrån och vred inifrån. Ett annat lämpligt material för trappinklädnad är perforerad plåt som går att få i en rad olika standardmönster. Även kundanpassade mönster kan erbjudas.

För att öka säkerheten i spiraltrappan kan man montera en grind vid trappans början eller slut. Grindens gångjärn monteras på centrumröret och låsbeslaget fästes i trappräcket. Låset är fjäderbelastat och så hårt att små barn inte kan öppna det.

Vi erbjuder flera olika typer av valvräcken. Infästning sker normalt med toppmontage eller sidomontage och tillverkas med höjden 1100 mm.


Dokumentation

Trappor


  Produkthandbok utg. 7


Montageanvisning Spiraltrappa JOS


Beställningsblankett Spiraltrappa JOS

Galleri