Plattform med lättdurk

LÄTTDURK

Lättdurk används till alla typer av industrigolv, entresolbjälklag, gångbanor m.m. Lättdurken klarar spännvidder upp till 2 meter.

LÄTTDURK

Lättdurk används till alla typer av industrigolv, entresolbjälklag, gångbanor m.m. Lättdurken klarar spännvidder upp till 2 meter.


Lättdurk används till alla typer av industrigolv, entresolbjälklag, gångbanor m.m. Lättdurken klarar spännvidder upp till 2 meter, vilket innebär att balkunderredet kan göras glesare och montaget går fortare. Vid montage skruvas lättdurken till underliggande material. Mer information om belastning för lättdurk.

Profiler Lättdurk

Lättdurk tillverkas i 4 olika profileringar och 3 olika bredder. Vi kan leverera lättdurk i olika längder, upp till 6000 mm.  

Lättdurk består av profiler i olika bredder. Med olika bredder som läggs bredvid varandra så får man önskade totala breddmåttet. Höjden på lättdurk är alltid 48 mm.


Durktyper, lättdurk

Lättdurk tillverkas i 4 olika mönster med unika egenskaper och användningsområden.

Egenskaper: Denna durktyp har ett präglat mönster som ger gott halkskydd.

Användningsområde: Överallt där man vill ha ett tätt golv. Eftersom durken är tät kan man ljudisolera i eller under durken. Längden 6000 mm är lagerförd.

Profiler finns i bredd 200, 250 och 300 mm.

Egenskaper: Är i princip en tät lättdurk som kompletteras med utstansade ovala hål 15×69 mm för att släppa igenom ljus, smuts och vätskor.

Användningsområde: När man vill ha ett relativt slätt golv men ändå genomsläppligt. Lämpligt när t.ex. hjulförsedda föremål skall skjutas över golvet. Längden 6000 mm är lagerförd.

Profiler finns i bredd 200, 250 och 300 mm.

Egenskaper: Är precis som LDH en durktyp med stor genomsläpplighet av smuts och vätskor. Den tandade ovansidan ger extremt bra halksäkerhet.

Användningsområde: Där det ställs stora krav på halksäkerhet. Längden 6000 mm är lagerförd.

Profiler finns i bredd 200, 250 och 300 mm.

Egenskaper: Mycket god halksäkerhet men inte lika stor genomsläpplighet som LDS. Denna durktyp har mindre öppningar (hål Ø 10 mm samt 4 mm dräneringshål) och är därför säkrare mot att föremål faller igenom öppningarna.

Användningsområde: Där det ställs stora krav på halksäkerhet och att föremål inte får falla igenom öppningarna. Längden 6000 mm är lagerförd.

Profiler finns i bredd 200, 250 och 300 mm.


Tillval lättdurk

Som tillval finns en rad olika detaljer som underlättar montaget samt användandet av lättdurken.

Sparklist LK140 är en specialprofil, placeras vid alla öppningar och alla ytterkanter av durken. Fästes till lättdurken med skruv.

Ytter- och innerhörn i 90º vinklar finns till sparklist.

Profil LU43 används som förstärkning, durkkant och avslutningsprofil vid längsgående kapning av durken.


Ytbehandling

Lättdurk levereras som standard varmförzinkad enligt SS-EN ISO 1461. För mer information besök vår sida för ytbehandling.

Varmförzinkat


Dokumentation

  Produkthandbok utg. 7


Montageanvisning Lättdurk

Galleri