Fasadstege

FASADSTEGE

Weland lagerhåller lättmonterade fasadstegar och tillbehör i modulsystem för alla typer av montage. Fasadstegar används främst för att kunna beträda tak, torn, silos och liknande. De tillverkas även för utrymning.

FASADSTEGE

Weland lagerhåller lättmonterade fasadstegar och tillbehör i modulsystem för alla typer av montage. Fasadstegar används främst för att kunna beträda tak, torn, silos och liknande. De tillverkas även för utrymning.


Vi erbjuder olika typer av fasadstegar som är lagerhållna för omgående leverans. Fasadstegarna tillverkas av vårt dotterbolag Weland Stål AB. Här hittar du mer information om Weland Ståls fasadstegar.

Om standardprodukterna av någon anledning inte passar dina behov så tillverkar Weland Stål fasadstegar enligt dina önskemål.

Fasadstegar

Alla lagerprodukter tillverkas av stål som varmförzinkas för bästa tänkbara rostskydd. De flesta stegar finns även i lackerat utförande i svart och tegelrött. De lackeras då efter varmförzinkningen.

Welands fasadstegar kan med fördel användas för torn, silos, bropelare och skorstenar med mera. För höga stegar bör du om möjligt ha vilplan. När ryggskydd används avslutas detta max 2,5 meter från marknivå. Vi rekommenderar att stegar över 6 meter bör ha ryggskydd.

Lätt stege med bra stabilitet. Stegens vangstycken är av rullformad U-profil. Stegpinnen är profilerad för att minska halkrisken och är stukad både in och utvändigt för dubbel säkerhet. Utförande enligt SS 831340 och SS-EN ISO 14122-4.

Benämning Längd x bredd (mm) Art.nr.
Stege 1500 x 400 mm ST1540
Stege 1800 x 400 mm ST1840
Stege 2400 x 400 mm ST2440

Det behövs en sats per stegskarv.

* Monteras med åtta stycken bultar och muttrar per sats.

Benämning Art.nr.
Skarvplåt SK2500
Bultsats M10x20 (10 st.)* BU1201
Muttersats M10 (10 st.)* MU1001

Konsolpar

Vilken konsol som ska väljas beror på avståndet mellan yttervägg och takrännans ytterkant.

Max avstånd mellan fästpunkter i vägg är 2500 mm. Fästena sätts tätare om väggkonstruktion kräver det.

* Monteras med två stycken bultar och muttrar per sats.

Benämning Art.nr.
Konsol 150 mm / styck KS0150
Konsol 300 mm / styck KS0300
Bultsats M10x20 (10 st.)* BU1201
Muttersats M10 (10 st.)* MU1001

* Monteras med 8 stycken bultar och muttrar per sats.

Benämning Art.nr.
Justerbar konsolsats 450-700 mm KS4570
Justerbar konsolsats 700-1000 mm KS7010
Bultsats M10x20 (10 st.)* BU1201
Muttersats M10 (10 st.)* MU1001

Det behövs en fästplatta per konsol.

* Monteras med två stycken bultar och muttrar per fästplatta.
** Skruvsats utan borrspets, till plåttjocklek < 0,7 mm. Monteras med sex stycken skruvar per fästplatta.
*** Skruvsats med borrspets, till plåttjocklek ≥ 0,7 mm. Monteras med sex stycken skruvar per fästplatta.
**** Skruvsats till trä. Monteras med sex stycken skruvar per fästplatta.

Benämning Art.nr.
Fästplatta till elementvägg FP0300
Vangsbult M10x30 (10 st.)* VB1301
Muttersats M10 (10 st.)* MU1001
Självgängande staps 6,3×19 (10 st.)** SS6191
Självborrande staps 5,5×22 (10 st.)*** SS5221
Träskruv 6×35 (10 st.)**** TS6351

* Monteras med en styck bult och mutter per fästvinkel.

Benämning Art.nr.
Fästvinkel för infästning till golv TS4000
Bultsats M10x20 (10 st.)* BU1201
Muttersats M10 (10 st.)* MU1001


Upphängningsbeslag

För upphängning av stege på redan uppsatt fasadstege. Det behövs en sats per stege.

Benämning Art.nr.
Upphängningsbeslag (1 sats) UB5003
Bultsats M10x20 (10 st.)* BU1201
Muttersats M10 (10 st.)* MU1001

Tillval

Handledaren monteras till sidan på stegen med eller utan skyddskorg. Handledaren är bockad 100 mm i sidled för att ge mer utrymme vid passage.

Handledaren monteras normalt en på varje sida men det kan i vissa sammanhang räcka med en sida.

Handledaren kan förses med förankringsögla i toppen som används vid arbete på ståplatta. Handledaren kan även användas ihop med utvändig hylsa för löstagbarhet vilket är användbart när stegen är monterad under en lucka.

* Åtgår 4 bultar och muttrar vid stegar utan skyddskorg, respektive 8 bultar och muttrar vid stege med skyddskorg.

Benämning Art.nr.
Enkel handledare HL1200
Bultsats M10x60 (10 st.)* BU1601
Muttersats M10 (10 st.)* MU1001
Plastlock (1 st / handledare) PL0034
Hylsa till handledare UH0515

Handledaren monteras till sidan på stegen med eller utan skyddskorg. Handledaren är bockad 100 mm i sidled för att ge mer utrymme vid passage.

Till handledaren monteras en båge som överbryggar avståndet in mot takytan. Handledaren monteras normalt en på varje sida men det kan i vissa sammanhang räcka med en sida.

Handledaren kan förses med förankringspunkt i toppen som används vid arbete på ståplatta. Handledaren kan även användas ihop med utvändig hylsa för löstagbarhet vilket är användbart när stegen är monterad under en lucka.

* Åtgår 4 bultar och muttrar vid stegar utan skyddskorg, respektive 8 bultar och muttrar vid stege med skyddskorg.

Benämning Art.nr.
Enkel handledare HL1200
Handledarbåge HL1240
Bultsats M10x60 (10 st.)* BU1601
Muttersats M10 (10 st.)* MU1001
Plastlock (1 st / handledare) PL0034
Hylsa till handledare UH0515

Handledaren monteras till sidan på stegen med eller utan skyddskorg. Handledaren är bockad 100 mm i sidled för att ge mer utrymme vid passage.

Till handledaren monteras ett stag till takstege/brygga som överbryggar avståndet in mot takytan. Staget anpassas i längd vid montage beroende på taklutning.

Handledaren monteras normalt en på varje sida men det kan i vissa sammanhang räcka med en sida.

* Åtgår 4 bultar och muttrar vid stegar utan skyddskorg, respektive 8 bultar och muttrar vid stege med skyddskorg.

Benämning Art.nr.
Enkel handledare HL1200
Handledarstag HL1290
Bultsats M10x60 (10 st.)* BU1601
Muttersats M10 (10 st.)* MU1001
Plastlock (1 st / handledare) PL0034

Förankringspunkten/infästningspunkt är för livlinan. Denna infästningsögla monteras på toppen av handledaren och skall framförallt användas vid arbete stående på ståplattan.

Benämning Art.nr.
Öglemutter M10 ÖM1000
Bult M10x50 BU1050

Vid fallhöjd över 4 meter skall stegen förses med skyddskorg enl. BBR. Skyddskorgen till fasadstegen är uppbyggd av moduler längd 900 mm. Skyddskorgen avslutas 2-2,5 m ovan mark och kan förses med lucka för att hindra obehöriga.

Utförande enligt SS 83 13 40.

* Monteras med 7 stycken bultar och muttrar per bygel

Benämning Art.nr.
Skyddskorgssats 5 st följare, 900 mm SK9005
Skyddskorgsbygelsats SK0650
Bultsats M10x20 (10 st.)* BU1201
Muttersats M10 (10 st.)* MU1001

Lucka för att hindra obehöriga att ta sig upp i stege med skyddskorg.

Luckan monteras i bakkant på skyddskorgsstaget och kan låsas med hänglås runt skyddskorgsbygeln för att förhindra obehöriga. Luckan fälls upp mot skyddskorgen vid passering.

Benämning Art.nr.
Låsbar lucka till skyddskorgsbygel LL4570
Låsmutter M10 LM 1000
Bultsats M10x20 (10 st.) BU1201

Ståplatta 300 x 400 mm, ställbar 0-20°

OBS! Ståplatta kräver 250 mm fritt utrymme mot väggen.

* 2 st muttrar och bultar per ståplatta.

Benämning Art.nr.
Ståplatta SP3040
Bultsats M10x20 (10 st.)* BU1201
Muttersats M10 (10 st.)* MU1001

Två ståplattor till fasadstege. Båda är fällbara. Dom används med fördel om man behöver ett vilplan mitt i fasadstegen för att kunna stå mer bekvämt. Det kan vara vid ett serviceställe eller mitt på en längre sträcka av fasadstegen.

Plattan är normalt infälld bakom stegpinnen och dras enkelt fram med foten.

Ståplattan finns för hela stegens bredd eller uppdelad för att kunna användas ihop med fallskena/säkerhetswire.

Den enkla ståplattan monteras med 2 st M10x20 + låsmutter. Den dubbla plattan säljs i komplett sats med nödvändigt infästningsmaterial.

Benämning Art.nr.
Fällbar ståplatta enkel (370×400 mm) SP 3740
Bultsats M10x20 (2st / enkelplatta) BU 1201
Låsmutter M10 (2st / enkelplatta) LM 1000
Fällbar ståplatta dubbel, sats (370×160 mm) SP 3716

Förstyvningsskenan är en bockad profil med längd 1200 mm som hakas i varandra och bultas till stegsidan. Med en finurlig hake i änden på profilen kan vi med korta sektioner bygga samman och skapa en stark bärprofil. Med monterad förstyvningsskena är max avståndet 5,7 m mot standard 2,5 m. Skenan går att använda ihop med övriga tillbehör som skyddskorg, ståplatta, handledare med mera.

Benämning Art.nr.
Förstyvningsskena fasadstege ST 1200

Hinder för klättring i fasadstegen.

Benämning Art.nr.
Låsbart klätterhinder KH 2100

Självstängande grind till fasadstege.

Benämning Art.nr.

Grindbåge (1 st)

HL 5843

Gångjärnssats (åtgår 2 st)

GJ 3400

Skruvsats (10 st skruvar / grind)

SS 5221

För Låsmöjlighet

Gångjärnshalva (åtgår 2 st)

GJ 3401

Skruvsats (10 st skruvar / grind)

SS 5221

Med vår lösning kan du låta den fasta stegen sluta en bra bit upp på vägg och ändå vid behov ha tillgång till en utrymningsstege som går hela vägen ner till mark. Vid utrymning klättrar man nerför stegen, sparkar till på låsningen varvid den lösa stegen lossnar och kanar ner till mark. Därefter är det bara att fortsätta vidare ner till fast mark.

Benämning Art.nr.
Fallstege låshake FB 7001
Fallstege glidbeslag FB 7000
Gummistopp FB 7002

För att öka säkerheten bör stegar som är längre än 6 meter förses med vilplan/avväxling. På mycket långa stegar bör avståndet mellan vilplanen vara max 6 meter. Utförande enligt SS 831340.

Vilplan består av följande komponenter:

1 stycken galler med kantstång.
4 stycken vinkelstag.
4 stycken ”halva” skyddskorgsbyglar.
2 stycken horisontella plattstänger
7 stycken vertikala plattstänger.
Till varje vilplan går det åt 2,1 m extra stege.

Benämning Art.nr.
Vilplan 600 x 600 mm VP6060

Dokumentation

  Produkthandbok utg. 7