INGJUTNINGSRAM Z-PROFIL

Weland tillverkar olika typer av Z-ramar till såväl mindre som större entréer. Z-ramarna levereras med Welands lagerhållna sortiment av entrégaller vilket ger en komplett entrélösning.

INGJUTNINGSRAM Z-PROFIL

Weland tillverkar olika typer av Z-ramar till såväl mindre som större entréer. Z-ramarna levereras med Welands lagerhållna sortiment av entrégaller vilket ger en komplett entrélösning.


En stor fördel med z-ramarna är att man kan täcka upp större entréytor utan att behöva gjuta stödklackar eller komplettera med annat smide. Med sin sofistikerade utformning samt sitt enkla montage utgör z-ramen tillsammans med entrégallret en given lösning för de flesta entréer. Sortimentet är anpassat till samtliga lagerhållna entrégaller. Samtliga komponenter är varmförzinkade.

Ram Z-profil

Ingjutningsramar för entrégaller levereras med entrégaller typ A22x22 eller A33x11. Med ingjutningskramlor (Längd 130 mm, delning c/c 300 mm) och justerbara ben, höjd 135 – 185 mm. Kan även fås med specialmått.

Utförande: Varmförzinkat
Beställningsvara

Benämning Dimension Gallerhöjd
Ram Z-profil 1612×2012 25mm
Ram Z-profil 2412×3012 25mm
Ram Z-profil 2412×4012 25mm
Ram Z-profil 3212×4012 25mm
Ram Z-profil 3212×5012 25mm
Ram Z-profil 4012×6012 25mm

Karusellram Z-profil

Ingjutningsramar för karuselldörrar levereras med entrégaller typ A22x22 eller A33x11. Med ingjutningskramlor (Längd 130 mm, delning c/c 300 mm) och justerbara ben, höjd 135 – 185 mm. Kan även fås med specialmått.

Utförande: Varmförzinkat
Beställningsvara

Benämning Dimension Diameter på karuselldörrar
Karusellram Z-profil 1512×3012 1800mm
Karusellram Z-profil 2012×4012 2700mm
Karusellram Z-profil 4012×6012 5400mm

Dokumentation

Entrégaller


  Produkthandbok utg. 7


Film montage ingjutningsramar Z-profil

Galleri