Rak trappa Varmförzinkad

TRAPPSTEG

Vi erbjuder raka trappsteg i gallerdurk, slitsdurk och lättdurk. Flertalet av stegen är lagerhållna för omgående leverans.

TRAPPSTEG

Vi erbjuder raka trappsteg i gallerdurk, slitsdurk och lättdurk. Flertalet av stegen är lagerhållna för omgående leverans.


Vi tillverkar steg i flera olika material. Många av stegen finns lagerförda för omgående leverans. Måttbeställda steg tillverkas enligt mått från kund och är en beställningsvara. 

Trappsteg

Vi tillverkar steg av gallerdurk i flera olika maskviddsöppningar och material. TH6-S med maskvidd 34×75 mm är vår vanligaste stegtyp, den är även lagerförd för snabb leverans. Vid behov av tätare maskvidd används som regel vårt steg TN6-S med maskvidd 17x75mm.

Vi erbjuder även steg i lättdurk och slitsdurk i en rad olika varianter. Kontakta oss gärna för mer information olika maskvidder och alternativa utföranden.

TH6-S tillverkas av pressvetsad gallerdurk med maskviddsöppning c/c 34 x 75 mm. Trappsteget har en säkerhetsframkant som tydligt markerar framkanten och dessutom ger ökat halkskydd.
Utförande: Varmförzinkat 

Format L x D (mm) Art.nr. Lagerförd
400 x 130 143304131
400 x 160 143304161
500 x 130 143305131
500 x 160 143305161
500 x 200 143305201
600 x 130 143306131
600 x 160 143306161
600 x 200 143306201
600 x 230 143306231
600 x 260 143306261
700 x 130 143307131
700 x 160 143307161
700 x 200 143307201
700 x 230 143307231
700 x 260 143307261
800 x 130 143308131
800 x 160 143308161
800 x 200 143308201
800 x 230 143308231
800 x 260 143308261
800 x 300 143308301
900 x 200 143309201
900 x 230 143309231
900 x 260 143309261
900 x 300 143309301
1000 x 200 143310201
1000 x 230 143310231
1000 x 260 143310261
1000 x 300 143310301
1100 x 230 143311231
1100 x 260 143311261
1100 x 300 143311301
1200 x 230 143312231
1200 x 260 143312261
1200 x 300 143312301
1300 x 260 143313261
1300 x 300 143313301
1400 x 260 143314261
1400 x 300 143314301
1500 x 260 143315261
1500 x 300 143315301
1600 x 300 143316301
1800 x 300 143318301

TD6 tillverkas av pressvetsad gallerdurk med maskviddsöppning c/c 22×75 mm.
Utförande: Varmförzinkat

Format L x D (mm) Art.nr. Lagerförd
600 x 230 D14206231
600 x 260 D14206261
600 x 300 D14206301
800 x 260 D14208261
800 x 300 D14208301

Trappsteg i A-durk. Maskviddsöppning c/c 22 x 22 mm.
Utförande: Varmförzinkat

Format L x D (mm) Art.nr. Lagerförd
600 x 230 14106231
700 x 230 14107231
800 x 230 14108231
900 x 230 14109231
1000 x 230 14110231

Trappsteg TLDT tillverkas av tät lättdurk. Ovansidan ger ett präglat mönster som ger gott halkskydd.
Utförande: Varmförzinkat

Format L x D (mm) Art.nr. Lagerförd
500 x 200 2503000
500 x 250 2503160
500 x 300 2505450
600 x 200 2503020
600 x 250 2503180
600 x 300 2505460
700 x 200 2503040
700 x 250 2503200
700 x 300 2505480
800 x 200 2503060
800 x 250 2503220
800 x 300 2505490
900 x 200 2503080
900 x 250 2503240
900 x 300 2505500
1000 x 200 2503100
1000 x 250 2503260
1000 x 300 2505510
1100 x 200 2503120
1100 x 250 2503280
1100 x 300 2505520
1200 x 200 2503140
1200 x 250 2503300
1200 x 300 2505530
1300 x 200 2503145
1300 x 250 2503320
1300 x 300 2505540
1400 x 200 2503150
1400 x 250 2503340
1400 x 300 2505550
1500 x 200 2503155
1500 x 250 2503360
1500 x 300 2505560

Trappsteg TLDH tillverkas av hålad lättdurk. Ovansidan har ett präglat mönster som ger gott halkskydd. Är princip som en tät lättdurk men har kompletterats med utstansade ovala hål 15 x 69 mm.
Utförande: Varmförzinkat

Format L x D (mm) Art.nr. Lagerförd
500 x 200 2503010
500 x 250 2503170
500 x 300 2505660
600 x 200 2503030
600 x 250 2503190
700 x 200 2503050
700 x 250 2503210
700 x 300 2505680
800 x 200 2503070
800 x 250 2503230
800 x 300 2505690
900 x 200 2503090
900 x 250 2503250
900 x 300 2505700
1000 x 200 2503110
1000 x 250 2503270
1000 x 300 2505710
1100 x 200 2503130
1100 x 250 2503290
1100 x 300 2505720
1200 x 200 2503142
1200 x 250 2503310
1200 x 300 2505730
1300 x 200 2503147
1300 x 250 2503330
1300 x 300 2505740
1400 x 200 2503152
1400 x 250 2503350
1400 x 300 2505750
1500 x 200 2503157
1500 x 250 2503370
1500 x 300 2505760

Trappsteg TLDS tillverkas av slitsad lättdurk. Den tandade ovansidan ger extremt bra halkskydd.
Utförande: Varmförzinkat

Format L x D (mm) Art.nr. Lagerförd
500 x 200 2506000
500 x 250 2506200
500 x 300 2506310
600 x 200 2506010
600 x 250 2506210
600 x 300 2506315
700 x 200 2506020
700 x 250 2506220
700 x 300 2506320
800 x 200 2506030
800 x 250 2506230
800 x 300 2506330
900 x 200 2506040
900 x 250 2506240
900 x 300 2506340
1000 x 200 2506050
1000 x 250 2506250
1000 x 300 2506350
1100 x 200 2506060
1100 x 250 2506260
1100 x 300 2506360
1200 x 200 2506070
1200 x 250 2506270
1200 x 300 2506370
1300 x 200 2506080
1300 x 250 2506280
1300 x 300 2506380
1400 x 200 2506090
1400 x 250 2506290
1400 x 300 2506390
1500 x 200 2506100
1500 x 250 2506300
1500 x 300 2506395

Trappsteg TLDP tillverkas av perforerad lättdurk. Den tandade ovansidan ger mycket bra halkskydd. Durken har mindre öppningar (hål ø10 mm samt 4 mm dräneringshål). Säkrare mot att föremål inte faller igenom öppningarna.
Utförande: Varmförzinkat

Format L x D (mm) Art.nr. Lagerförd
500 x 200 2506400
500 x 250 2506600
500 x 300 2506750
600 x 200 2506410
600 x 250 2506610
700 x 200 2506420
700 x 250 2506620
700 x 300 2506770
800 x 200 2506430
800 x 250 2506630
800 x 300 2506790
900 x 200 2506440
900 x 250 2506640
900 x 300 2506800
1000 x 200 2506450
1000 x 250 2506650
1000 x 300 2506810
1100 x 200 2506460
1100 x 250 2506660
1100 x 300 2506820
1200 x 200 2506470
1200 x 250 2506670
1200 x 300 2506830
1300 x 200 2506480
1300 x 250 2506680
1300 x 300 2506840
1400 x 200 2506490
1400 x 250 2506690
1400 x 300 2506850
1500 x 200 2506500
1500 x 250 2506700
1500 x 300 2506860

Trappsteg TSD tillverkas av slitsdurk. Den tandade ovansidan ger extremt bra halkskydd.
Utförande: Varmförzinkat

Format L x D (mm) Art.nr. Lagerförd
501 x 130 TSD05131
606 x 200 TSD06201
696 x 200 TSD07201
696 x 260 TSD07261
801 x 200 TSD08201
801 x 260 TSD08261
906 x 260 TSD09261
906 x 300 TSD09301
996 x 260 TSD10261
996 x 300 TSD10301
1101 x 260 TSD11261
1101 x 300 TSD11301
1206 x 260 TSD12261
1206 x 300 TSD12301
1296 x 260 TSD13261
1401 x 260 TSD14261

Tillval

För att möjliggöra en enstaka steghöjd utan att fästa vangstycken till mark så erbjuder vi 3 olika modeller av stegkonsoler. De olika konsolparen är anpassade efter trappstegens hålbild på gavlar och stegens djup. I artikeln för stegkonsoler inkluderas ett komplett konsolpar tillsammans med bultförband till steget.
Utförande: Varmförzinkat

Stegdjup (mm) Art.nr. Lagerförd
160 18001601
230 18002301
300 18003001

Lösa lagerförda sättsteg till raka trappsteg. Sättstegen skruvas till steget för att uppfylla barnsäkerhetskraven mellan stegen. Sättstegen finns i längderna enligt tabell.
Utförande: Varmförzinkat

Längd (mm) Höjd (mm) Artikelnummer Lagerförd
700 92 14607001
800 92 14608001
900 92 14609001
1000 92 14610001
1100 92 14611001
1200 92 14612001
1300 92 14613001
1400 92 14614001
1500 92 14615001

Bult och mutter till steg. Standardförpackning = 100 st/kartong.

Dimension Artikelnummer Lagerförd
M12 x 25 16412251
M12 x 40 16412401

Dokumentation

  Produkthandbok utg. 7

Galleri