Terminologi gallerdurk

GALLERDURK TERMINOLOGI

Här har vi samlat en en lista för de termer som vi använder oss av när vi benämner gallerdurk.

GALLERDURK TERMINOLOGI

Här har vi samlat en en lista för de termer som vi använder oss av när vi benämner gallerdurk.


Gallerdurk

Gallerdurken tillverkas i en mängd olika utföranden för de mest skiftande användningsområden. Här har vi samlat förklaringar till de olika fackutryck som vanligtvis används när vi benämner gallerdurk och dess ingående delar.

Weland pressvetsad gallerdurk tillverkas enligt motståndssvetsmetoden. Under högt tryck och samtidigt hög strömstyrka sammanfogas stödstänger ned i bärstängerna. Denna tillverkningsmetod för gallerdurk ger en svetsfog i varje förbindning mellan stöd- och bärstång. Vilket i sin tur ger durken mycket god hållfasthet, styrka och hög bärförmåga. Kantstång svetsas vinkelrätt mot bärstängerna och sluter öppna maskor. Pressvetsad gallerdurk tillverkas antingen i varmförzinkat stål eller i rostfritt stål.

Gallerdurk Typ A består av plattstänger som klipps i längder för såväl bärstängerna som stödstängerna. De urstansade bärstängerna läggs samman med stödstängerna till ett rutmönster och durken förses med kantstång på två sidor. Gallret tillverkas antingen i stål, rostfritt stål eller i aluminium. Vi har ett stort sortiment av entrégaller som är tillverkade av gallerdurk Typ A.

På högkant ställda bärstänger/plattstänger. Bärstången utgör den bärande konstruktionen i gallret.

Stänger som rätvinkligt sammanbinder bärstängerna. 
Stödsång i pressvetsad gallerdurk utgörs av en rundstång.
Stödsång i gallerdurk Typ A tillverkas av plattstång.

Plattstång som svetsas vinkelrätt mot bärstångsändarna och sammanbinder dessa.

I tandat utförande är det vanligen bärstången som tillverkas tandad.

C/C-måttet mellan bär- resp. stödstängerna.
Det är bärstångens c/c-mått som beskrivs först vid angivna maskvidder.

Gallerlängd = bärstångslängden 
Bärstångsriktningen markeras på ritningen. Vid måttangivelse anges bärstångslängden som första mått, ex. 810 x 1000 mm. Detta mått beskrivs som spännvidd i tex. belastningstabeller.

Gallerbredd = stödstångslängden
Vid måttangivelse anges stödstångslängden som andra mått, ex. 810 x 1000 mm.

Gallerhöjd = bärstångshöjden

Galldurken kan tillverkas med sammanfallande stödstänger. Levereras mot pristillägg.

Kantstång som är högre än bärstängerna och med den överskjutande delen över gallret

Kantstång som är högre än bärstängerna och med den överskjutande delen under gallret.

Det ”stumma” måttet på den öppning som gallerdurken skall ligga i.

Det öppna utrymme som gallret skall täcka. (Avståndet mellan upplagens innerkanter)
Kan även beskrivas som fri spännvidd.

Bredden för gallerdurkens upplag bör vara lika bred som gallerdurken är hög.
Dvs. för en gallerdurk som har höjd 50 mm så rekommenderar vi en upplagsbredd på 50 mm.

Gallerdurkens standardbredd är 1000 mm. För att uppnå det fulla utläggningsmåttet behövs ofta en passbit. Passbiten kapas vid närmaste bärstång.


Urtag

Ett samlingsbegrepp för alla typer av skärning och tillpassning. Se nedan.

Skärning som görs vinkelrät mot bär- och stödstängerna.

Skärning som inte går vinkelrät mot bär- och stödstängerna.

Pressvetsad gallerdurk: Den yta som erhålles, när ytan beräknas på basis av våra standardbredder 500 och 1000 mm.
Gallerdurk Typ A: Gallerdurkens mått räknas upp till närmsta decimeter.

Gallerdurkens nettoyta inklusive eventuellt urtag.