HANDIKAPPRAMPER PROJEKTERING

Vårt ritkontor står till tjänst vid frågor angående dimensionering, uppritning och projektering av handikappramper.

HANDIKAPPRAMPER 
PROJEKTERING

Vårt ritkontor står till tjänst vid frågor angående dimensionering, uppritning och projektering av handikappramper.


Filtrering


Att tänka på vid projektering

 • Vad ska rampen användas till?
 • Är det för att förenkla för rörelsehindrade eller rör det istället materialtransporter?
 • Vilken bredd och vilka längder blir aktuella för mig?
 • Uppfyller handikapprampens längd minsta krav på lutning 1:12?
 • Handikapprampen bör inte överstiga 1 meter i höjd mellan mark och avstigning.
 • Är projektet i behov av barnsäkert räcke?
 • Kan jag anpassa mina önskemål till lagerförda dimensioner?
 • Till handledaren så kan även infälld LED-belysning erbjudas. Är det aktuellt för projektet?

Att tänka på innan beställning

 • Kontrollera så att rampens längd uppfyller minsta krav på lutning.
 • Utöver lagerförd bredd 1 300 mm så erbjuds även 1 500 mm som kan levereras med kort leveranstid.
 • Kontrollera eventuella barnsäkerhetskrav.
 • För ramper som exempelvis rör materialtransport så har vi ett stort utbud med ramper, bredd 900 mm.

Kraven på handikappramper växer i rask takt. Vi på Weland är ständigt uppdaterade och kan ge Er information angående de kravbilder och anpassningar som gäller för just Ert projekt.

Hör av Er till oss för vidare information.


Laster

Våra ramper är dimensionerade för 3 kN/m2.
Vid andra laster kan vi erbjuda andra alternativ.


Allmänna råd

Sammanfattning av Boverkets Byggregler och Bygg ikapp Handikapp (komplement till BBR)

Tillgänglighet till byggnad
Minst en entré till en byggnad som skall vara tillgänglig för personal med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, skall placeras och utformas så att den kan användas av dessa personer.

Allmänt råd
Gångvägen bör: Vara horisontell eller luta högst 1:12 mellan minst 2 meter långa vilplan. Ha en höjdskillnad på högst 0,5 meter mellan vilplan. Vara minst 1,3 meter bred. I vissa fall, t.ex. vid individuell anpassning, kan smalare ramp accepteras.

Entré och kommunikationsutrymme
Ramper i lokaler eller i förflyttningsvägar bör luta högst 1:12 och ha en höjdskillnad på högst 0,5 meter mellan minst 2 meter långa vilplan.

Eftersom en ramp enl. bestämmelserna bör ta upp en höjdskillnad på högst 0,5 meter kan t.ex. en ramp som lutar 1:12 vara högst 6 meter lång. Nivåskillnad på mer än 0,5 meter delas upp på två ramper med mellanliggande vilplan.

Räcke och ledstång
Ramper som inte avgränsas av väggar, skall ha räcken som begränsar risken för personskador. Ramper som är högre än 0,5 meter skall ha ledstänger eller motsvarande på båda sidor.

Läs mer om tillgänglighet på Boverkets hemsida.


Exempel på ramper och plan och vilplan

Exempel 1

Ramper med plan 90°, inga angränsande väggar.

Exempel 2

Ramper med plan 90°, planens ena sida fästes in i vägg.

Exempel 3

Ramper med mellanplan 180°, inga angränsande väggar.

Exempel 4

Ramper med höjd mer än 0,5 m förses med mellanliggande vilplan 2 m och fortsätter rakt fram. Planen kan fästas mot vägg.


Handledare

Sedan 2003 har vi använt oss av rostfri handledare i våra räcken.
Vi ser en rad kundfördelar i detta, bland annat en vackrare produkt med en ännu högre kvalitetskänsla. Förenat med vår moderna produktionspark bidrar den rostfria handledaren även till mycket snabba leveranstider.
Mångårig erfarenhet med en beprövad metod samt ett gynnsamt förhållande mellan anod och katod där resultaten inte visar några rostangrepp, gör oss helt trygga med att förhållandet mellan varmförzinkat och rostfritt inte ger någon korrosion.