SPIRALTRAPPOR PROJEKTERING

Med mångårig erfarenhet hjälper vi er med handledning och råd vid projektering. Vid beställning ritas varje spiraltrappa upp speciellt och ritningen skickas till kunden för godkännande före tillverkning.

SPIRALTRAPPOR PROJEKTERING

Med mångårig erfarenhet hjälper vi er med handledning och råd vid projektering. Vid beställning ritas varje spiraltrappa upp speciellt och ritningen skickas till kunden för godkännande före tillverkning.


Filtrering

Räckesfyllning

Kompletterande information om våra olika räckesfyllningar.

En U-ståndare per steg, fästs till utsidan av trappstegets gavel.

En enklare form av barnsäkert räcke med en bygel svetsad till U-ståndare. Ingen öppning där räcket är större än 100 mm.

Räckesfyllningen består av över- och underliggare av plattstång 25×8 mm. Rundstånger ø11 mm. Max öppning 100 mm.

1-4 st följare av plattstång 50×3 mm. En följare kan med fördel användas på höga industritrappor.

Som standard erbjuder vi en rad olika varianter av hålindelning av perforerad plåt.
Våra vanligaste mönster är:

  • ø15, kvadratdelning c/c 40
  • 15×15, kvadratdelning c/c 40
  • ø20, kvadratdelning c/c 50
  • 20×20, kvadratdelning c/c 50
  • ø15, triangeldelning c/c 50
  • ø20, triangeldelning c/c 60

Även andra varianter kan tillhandahållas.

Krenelerat nät med standard maska 40×40 mm. Även maska 30×30 mm kan erbjudas.

8mm:s härdat lamellglas i kassetter.


Höjd räcke

Räckeshöjden är 1100 mm vid framkant av steg. Extra handledare placeras på valfri höjd innanför ståndarna, t.ex. 900 mm. Räckeshöjden på plan är 1100 mm som standard.


Belastning räcke

Räcket är dimensionerat för att tåla en belastning av 1,0 kN/m handledare.


Barnsäkerhet

Med barnsäkerhet menas att ingen öppning i trappan får vara större än 100 mm upp till 800 mm räckeshöjd.


Handledare

Som standard är handledaren av rostfritt rör med dimensionen Ø 42 mm. Vid trähandledare så är handledaren ø 50 mm som standard.

Sedan 2003 har vi använt oss av rostfri handledare i våra spiraltrappor.
Vi ser en rad kundfördelar i detta, bland annat en vackrare produkt med en ännu högre kvalitetskänsla. Förenat med vår moderna produktionspark bidrar den rostfria handledaren även till mycket snabba leveranstider.
Mångårig erfarenhet med en beprövad metod samt ett gynnsamt förhållande mellan anod och katod där resultaten inte visar några rostangrepp, gör oss helt trygga med att förhållandet mellan varmförzinkat och rostfritt inte ger någon korrosion.


Trappsteg

Kompletterande information om våra olika stegval.

Steg av gallerdurk med maskvidd 33×50 mm. Levereras i varmförzinkat utförande.
I de fall tätare maskvidd önskas så rekommenderas 17 x 75 mm.

Steg av tårmönstrad durkplåt, dvs. tårplåt levereras i varmförzinkat utförande.

Trappsteg av håldurk i varmförzinkat utförande, och ett bra alternativ till gallerdurk om man önskar en tätare yta på stegen. Hålbild ø 10 mm med triangulär delning 30 mm. Hälften av hålen tillverkas uppkragade för bästa skrapverkan.

Trappsteg av gråbetong. Tjocklek 50 mm. Levereras med finborstad stegyta, övriga sidor är slätgjutna. Grovborstad stegyta ifall trappan står utomhus. Betongen vilar på underrede av plåtprofiler.

Trappsteg av Terrazzo. Tjocklek 40 mm. Levereras med finslipad matt stegyta. Betongen vilar på underrede av plåt och profiler. Stegtypen lämpar sig inte för utomhusbruk. Standardkulörer STT 1-102, 1-240 och 1-130. Även andra kulörer kan erbjudas som tillval. Kulör 1-171 är en kontrasterande kulör som används vid kontrastmarkeringar.

Trappsteg utformat som en plåtlåda för beläggning av klinkers. Standarddjup på plåtlådan är 27 mm.

För trappsteg som ska beläggs med matta levereras ett plåtsteg anpassat för mattor. Vid mattor som ej kan vikas över framkanten så bör trappnos användas.

Trappsteg av träslag ask med massiv lamellimmad trä, 30 mm. Som standard härdlackerad ytbehandling.

Trappsteg av träslag björk med massiv lamellimmad trä, 30 mm. Som standard härdlackerad ytbehandling.

Trappsteg av träslag bok med massiv lamellimmad trä, 30 mm. Som standard härdlackerad ytbehandling.

Trappsteg av träslag ek med massiv lamellimmad trä, 30 mm. Som standard härdlackerad ytbehandling.


Belastning på steg

Stegen är dimensionerade för en utbredd last av 5,0 kN/m² eller en punktlast av 5,0 kN


Trappradie

Trappradien är måttet från trappans centrum till ytterkant handledaren. Weland tillverkar spiraltrappor med radie från 600 till 1500 mm. Inom denna intervall finns standardradier på jämna decimeter.


Steghöjd

Steghöjden väljs med hänsyn till den givna höjden mellan på- och avstigning. Lämplig radie och antalet steg per varv bestämmer sedan steghöjden.

Steghöjden bör ligga mellan 160 och 220 mm. Ju mindre steghöjd du väljer desto djupare måste steget vara. Normal steghöjd ligger runt 170 till 180 mm.

Formeln för steghöjd är 2 x h + b = 600 – 630 mm.


Antal steg per varv

Stegmallen till höger hjälper dig att planera trapplösningen och bestämma antal steg per varv. Tabellen nedan visar på stegdjup i gånglinjen för respektive radie och lämpliga steghöjder.
Stegmallen finner ni längst ner på denna sidan alt. klicka här för att komma direkt till vår stegmall.

Radie steg/varv Stegdjup i gånglinje Lämplig steghöjd
600/14* 157 200-220
600/15 147 200-220
600/16 137 200-220
700/15* 188 200-220
700/16 177 200-220
700/17 166 200-220
700/18 157 200-220
800/16* 216 180-210
800/17 203 180-210
800/18 192 190-220
800/19 182 190-220
800/20 173 190-220
900/16* 255 175-200
900/17 240 175-200
900/18 227 175-200
900/19 215 180-210
900/20 204 180-210
900/21 194 180-210
1000/16 294 165-185
1000/17 277 165-185
1000/18* 262 165-185
1000/19 248 175-200
1000/20 236 175-200
1000/21 224 180-210
1000/22 214 180-210
1000/23 205 180-210
1100/18* 297 165-180
1100/19 281 165-180
1100/20 267 165-190
1100/21 254 170-200
1100/22 243 170-200
1100/23 232 170-200
1100/24 222 170-200
1200/17 351 155-190
1200/18 331 155-190
1200/19 314 155-190
1200/20* 298 155-190
1200/21 284 155-190
1200/22 271 160-200
1200/23 259 170-200
1200/24 249 170-200
1300/18 366 155-180
1300/19 347 155-180
1300/20 330 155-180
1300/21 314 155-180
1300/22* 300 155-190
1300/23 287 155-190
1300/24 275 155-190
1400/20 361 155-180
1400/21 344 155-180
1400/22 328 155-190
1400/23 314 155-190
1400/24* 301 155-190
1400/25 289 155-190
1400/26 278 155-190
1500/22 357 150-180
1500/23 341 150-180
1500/24* 327 150-180
1500/25 314 155-180
1500/26 302 155-180
1500/27 291 155-180
1500/28 280 155-180

* = Trappa som bör eftersträvas


Höger- eller vänstersvängd trappa

Weland spiraltrappor tillverkas höger- eller vänstersvängda. Med högersvängd trappa menas att den svänger till höger vid uppåtgående (centrumröret till höger vid uppåtgående).


Frihöjd

Frihöjden i trappan får inte understiga 2000 mm. Höjden mäts mellan två rakt under varandra belägna punkter.

Mät från överkant på det undre stegets framkant till underkanten på planens (steg) bakkant.


Avstånd till vägg och stegdjup

Spiraltrappans ytterradie måste vara minst 50 mm från vägg. Stegdjupet beräknas i en tänkt gånglinje 250 mm från radien.


Stagning

Spiraltrappan måste stagas varje varv (2,5 till 3 meters höjd). Detta kan ske genom avstigningsplanens infästning. Om trappan saknar avstigningsplan på varje varv sker stagning mellan trappans steg och vägg med anpassade stag.

Ifall trappan skall stagas till sandwichpaneler så kan vi hjälpa dig i din projektering med flera smarta lösningar. Kontakta oss.


Infästning av plan

Använd lämplig skruvtyp med hänsyn till materialet vid infästningspunkterna.


Infästning bottenplatta

Använd lämplig skruvtyp med hänsyn till material vid infästningspunkten.

Infästning till spiraltrappor där befintlig platta saknas måste en plint gjutas. Denna måste dimensioneras med hänsyn till vindkrafter m.m. Observera att infästning vid första steget också måste göras.

Generellt gäller att bottenplattans avstånd till vägg måste minst vara trappans radie plus 50 mm.


Brandklass R30

Vi erbjuder även spiraltrappor med Brandteknisk klass R30. Önskemål om specifik dimensionering bör framgå av förfrågningsunderlaget.


Vad ska jag tänka på inför projektering av en spiraltrappa?

Beskriv utförligt användningsområde, placering och mått för spiraltrappan. Kontrollera om spiraltrappan behöver uppfylla eventuella barnsäkerhetskrav.

Mät upp spiraltrappans radie och ange dimensioner för eventuella valvöppningar. Ange tillval som extra handledare, innerhandledare och belysning. Behöver trappan någon form av skalskydd? Ange då ert val av önskad skyddsbur.

Ta gärna fram en skiss där eventuella väggar, dörrar och fönster är placerade. Vi hjälper dig gärna med din projektering för spiraltrappa – kontakta oss.


Dokumentation

Stegmall Spiraltrappor