STÄNGSEL PROJEKTERING

Vårt slitstarka stängsel är unikt uppbyggt och har ett av marknadenskraftigaste konstruktioner. Stängslet lämpar sig i alla typer av miljöer som behöver hägnas in eller avgränsas. Samtliga komponenter är varmförzinkade.

STÄNGSEL PROJEKTERING

Vårt slitstarka stängsel är unikt uppbyggt och har ett av marknadens kraftigaste konstruktioner. Stängslet lämpar sig i alla typer av miljöer som behöver hägnas in eller avgränsas. Samtliga komponenter är varmförzinkade.


Filtrering


Infästning (nedgjutning)

Räckestolparnas längd är väl tilltagna för ingjutning i mark. Det ger en stabil och säker infästning. Dräneringshål i räckesstolpe måste borras efter ingjutning.

Stolpe
Stängselstolpar av rullvalsade profiler.

Bärbalk
Bärbalkar av rullvalsade profiler. Hantering och montage av gallerdurk blir därmed mycket smidig.


Skarvprofil

För ett snabbt montage samt förenkla montageanpassningar finns speciellt framtagna skarvprofiler till bärprofiler.


Tätlock

Tätlock sätts för att undvika att stolpen vattenfylls, som annars kan innebära frostsprängningar under vintertid.


Montageskruv

Montageskruv finns tillgängliga i två olika längder av Staps. 26 mm respektive 80 mm.


Gallerdurk

Gallerdurk I4 är av kraftig typ vilket ger ett mycket robust stängsel. Gallerdurken skruvas direkt till bärbalken med en överdel och montageskruv. Måtten på gallerdurken är av standardformat, och kan antingen anpassas vid montage alternativt levereras kundanpassade.