HÅLLBARHET PÅ WELAND

Att arbeta med hållbarhet är inget nytt för oss på Weland. Vi har alltid legat i framkant när det gäller att ta vara på resurser och att möta kundernas förväntningar. I vår produktion förbättrar vi hela tiden effektiviteten för att påverka naturen så lite som möjligt.

Hållbarhet på Weland

Att arbeta med hållbarhet är inget nytt för oss på Weland. Vi har alltid legat i framkant när det gäller att ta vara på resurser och att möta kundernas förväntningar. I vår produktion förbättrar vi hela tiden effektiviteten för att påverka naturen så lite som möjligt.


Vi är ett familjeföretag med rötterna djupt förankrade i Småland. En ledande tillverkare och leverantör av spiraltrappor, raka trappor, räcken, handikappramper, gångbryggor, gallerdurk och entresoler. Vår verksamhet startade vi redan 1947 och den kultur som grundades då lever på många sätt kvar än idag – som vår flexibilitet, vår personliga service och vårt erbjudande i framkant. Vi arbetar målmedvetet för att utveckla våra produkter och vår plåtbearbetning så att vi alltid ligger i linje med förväntningarna från marknaden och gärna ett steg före. All vår tillverkning sker i Smålandsstenar där vi förfogar över drygt 100 000 m2 fabriksyta, och där vi arbetar efter mottot effektiv produktion med minsta möjliga påverkan på vår gemensamma miljö.


Hållbarhetsrapport

Som alla tillverkande företag sätter vi avtryck i miljön. Vi vill minimera det avtrycket genom väl genomtänkta materialval, hållbart energianvändande och en smart energiproduktion.  

Welands hållbarhetsarbete utgår från FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. De ger oss en tydlig riktning och vägledning framåt för att nå våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsrapporten visar hur vi konkret knyter an vårt arbete till de globala målen för att nå våra egna hållbarhetsmål. Här kan du även se status på och mer information om både genomförda och pågående hållbarhetsprojekt. Vill du läsa mer hittar du hela hållbarhetsrapporten längst ner på sidan.

För oss är lönsamhet och hållbarhet tätt sammankopplade med varandra. Vi ser hållbarhet som en av många viktiga investeringar för att driva långsiktig och lönsam tillväxt. Det ger oss förutsättningar att fortsätta utveckla vår verksamhet.

”Den enda vägen att gå”

Hållbarhet är inte ett val som vi kan välja eller välja bort, det är det enda valet som vi har. Det är ett stort ansvar som vi alla delar och som är fyllt med både möjligheter och utmaningar på vägen. När jag blickar tillbaka på vårt hållbarhetsarbete under åren som gått ser jag att vi har åstadkommit mycket och det gör mig stolt. Samtidigt är jag långt ifrån nöjd för jag vill så mycket mer. Då känns det tryggt att veta att våra medarbetare alltid ser möjligheter framför utmaningar – inte minst när det handlar om att hitta hållbara lösningar.

Jonas Welandson
Koncern-VD

3 steg till hållbarhet

Svenskt

All vår utveckling och tillverkning sker i Sverige. Att våra produkter håller över generationer innebär att resurser som material och energi kan fördelas på produktens hela livscykel och att det totala avtrycket blir mindre för varje år som produkten används. Självklart innehåller våra produkter inte några miljöfarliga ämnen som kan skada människa, djur och natur.

Innovativt

Vi vet att materialet står för en stor andel av produktens totala miljöpåverkan, och att varje liten förändring i valet av material och minskad materialåtgång i produktion kan göra stor skillnad. Tillsammans med en effektiv produktion och ny innovativ teknik ser vi till att vår miljöpåverkan blir så låg som möjligt.

Hållbart

Vi utvecklar hållbara lösningar och produkter som kan leva länge. Vi följer utveckling av ny teknik och innovationer inom materialutveckling och kombinerar vår egen kompetens med noga utvalda samarbetspartners som har samma hållbarhetsmål som vi har.

Våra hållbarhetsmål

FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling är våra riktmärken på vägen mot social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Vi har valt att lägga störst fokus på de mål där vi har störst möjlighet att göra skillnad, och vårt arbete har redan börjat.

Våra medarbetare

Weland ska vara en arbetsplats där alla kan trivas. Medarbetarna är vår viktigaste resurs och många har valt att stanna kvar hos oss under flera decennier. Det är vi stolta över. Den kultur som vi har skapat tillsammans ligger som grund för verksamheten på mer än ett sätt. Dels handlar det om en samlad kunskap och erfarenhet som de som har arbetat hos oss länge bidrar med. Genom den bygger vi långa, framgångsrika relationer med både kunder och leverantörer. Men vår kultur innebär också att nya medarbetare snabbt och självklart blir en del av teamet – för vi växer genom ny kompetens och välkomnar nya medarbetare som vill bli en del av vår resa.