MÄRKBRICKOR

För kunder som har behov av märkbrickor, men inte i den omfattningen att en egen märkbrickspress kan motiveras, kan vi leverera märkbrickor i större eller mindre serier i önskat utförande.

Märkbrickor

För kunder som har behov av märkbrickor, men inte i den omfattningen att en egen märkbrickspress kan motiveras, kan vi leverera märkbrickor i större eller mindre serier i önskat utförande.


Weland djuppräglade märkbrickor kan tillverkas i varmförzinkad stålplåt eller rostfritt.

2-radiga brickor

Brickorna kan utföras med valfritt antal tecken (bokstäver och siffror) i 2 rader, upp till 40 tecken. Brickornas bredd är ca 30 mm och längden varierar med antal tecken. Hålslagning kan utföras enligt önskemål i ena eller bägge ändarna. Automatisk uppräkning av löpnummer kan också utföras.

Tack vare att brickorna är djuppräglade är de lättlästa även efter t.ex. varmförzinkning, blästring och målning. Brickor som tillverkas av icke rostande material är alltid lättlästa, även i smutsig och aggressiv miljö.

1-radiga brickor i rostfritt

Brickan fästs med skruv, plastbuntband eller med rostfria buntband. Nummerserier kan tas fram och levereras på tejpremsor.


Dokumentation

Märkbrickspress


  Produkthandbok utg. 7


Program för märkbrickspressen