ENTRESOL PROJEKTERING

Weland dimensionerar och offererar entresolen. Vid order ritas hela entresolen med räcken och anslutningar upp av våra erfarna konstruktörer. Ritning skickas till kunden för godkännande innan tillverkning av entresolen sker.

ENTRESOL PROJEKTERING

Weland dimensionerar och offererar entresolen. Vid order ritas hela entresolen med räcken och anslutningar upp av våra erfarna konstruktörer. Ritning skickas till kunden för godkännande innan tillverkning av entresolen sker.


Filtrering


Projektering

Vi hjälper gärna till vid frågor angående dimensionering, uppritning och projektering av entresol. Här har vi samlat information som kan vara bra att ha kunskap om vid förfrågan och beställning.

Det underlättar om du som kund kan tillhandahålla en enklare skiss med mått och dimensioner som beskriver önskat utförande. Skissen på entresolen bör innehålla var stödben kan placeras, vilka sidor som kräver räcke och om det behövs en grind vid lyft till entresolen. Eventuell punktlast måste anges, t.ex. tunga objekt på stödben vilket ger en hög belastning på liten yta.

 • Vad ska entresolen dimensioneras för? Gångtrafik, lageryta, kontor m.m.
  Kommer handtruck att användas?
 • I vilken miljö ska entresolen placeras? Inomhus eller utomhus?
 • Är entresolen fristående?
 • Vilka sidor ansluter mot en vägg? Kan entresolen stagas till vägg?
 • Var kan eventuella krysstag placeras?
 • Höjdmått till antingen underkant eller överkant på entresol?
 • Vilken typ av golv? Gallerdurk, golvspånskiva eller lättdurk?
 • Vilken typ av räcke? Vi erbjuder en rad olika varianter.
 • Behövs det grind för att lyfta upp något till entresolen? Vi har lösningar även för det.
 • Önskas trappa upp till entresolen?

Montage

Weland levererar material enligt ritning och montaget utförs av kunden enligt instruktioner. Som ett alternativ kan Weland anvisa montörer. Alla delar och komponenter skruvas samman vid montaget. Ingen svetsning erfordras vid montaget.