PALLSTÄLL PROJEKTERING

Vi hjälper gärna till vid frågor angående dimensionering, uppritning och projektering av våra olika lagerprodukter.

PALLSTÄLL PROJEKTERING

Vi hjälper gärna till vid frågor angående dimensionering, uppritning och projektering av våra olika lagerprodukter.


Filtrering


Att tänka på

Här har vi samlat information som kan vara bra att veta vid planering av ditt lager. Det underlättar om du som kund kan tillhandahålla en enklare skiss med mått och dimensioner som beskriver önskat utförande. 

 • Hur högt ska pallstället vara?
 • Hur djupt ska pallstället vara?
  (För helpall, halvpall eller långsideshantering)
 • Hur tungt är godset som ska lagras i pallstället?
 • Vilket underlag ska pallstället placeras på?
 • Krävs det påkörningsskydd, genomföringsstopp och rasskydd?
 • Krävs det andra typer av tillbehör?
 • Hur många pallar ska få plats per sektion?
 • Ska det vara ett enkel- eller dubbelställ?

Standarder & myndighetskrav

Harmoniseringen inom EU, med framtagning av gemensamma standarder, får konsekvenser för både tillverkare och användare av utrustning för lagerhantering. Den officiella beteckningen för pallställ är Stationära lagerinredningssystem i stål.

Aktuella Europastandarder för pallställ

 • Montage, drift och underhåll. SS-EN 15635:2008
 • Toleranser, deformationer och säkerhetsmarginaler. SS-EN 15620:2008
 • Specifikationer av lagerinredningssystem. SS-EN 15629:2008
 • Konstruktionsprinciper för anpassningsbara pallställ. SS-EN 15512:2009
 • Termer och definitioner för anpassningsbara pallställ. SS-EN 15878:2010

AFS 2006:4
Om påkörning kan medföra risker skall det finnas påkörningsskydd. Ett pallställ ska vara försett med skydd som förhindrar att pallar skjuts genom stället (sk genomskjutningsskydd) om det inte är uppenbart onödigt.

SS-EN 15512:2009
Påkörningsskydd med en höjd ej lägre än 400 mm skall placeras vid ytterstolparna där det sker korsning av truckgångar.


Märkning

Stolpar

Stolparna är märkta med modellbeteckning för att säkerställa att rätt belastningsdiagram avläses.

Bärbalkar

Bärbalkarna är uppmärkta med modell och längd som vägledning för att rätt belastningsskylt avläses.

Belastningsskylt

Belastningsskylten ska alltid vara uppsatt, väl synlig, för att undvika att pallstället belastas på ett felaktigt sätt.


Montage

Weland levererar material enligt specifikation och montaget utförs av kunden enligt instruktioner. Som ett alternativ kan Weland anvisa montörer. Alla delar och komponenter skruvas samman vid montaget. Ingen svetsning erfordras vid montaget.