RAKA TRAPPOR PROJEKTERING

Med mångårig erfarenhet hjälper vi er med handledning och råd vid projektering. Vid beställning ritas varje trappa upp speciellt och ritningen skickas till kunden för godkännande före tillverkning.

RAKA TRAPPOR PROJEKTERING

Med mångårig erfarenhet hjälper vi er med handledning och råd vid projektering. Vid beställning ritas varje trappa upp speciellt och ritningen skickas till kunden för godkännande före tillverkning.


Filtrering


Lutning steghöjd

För att en trappa skall bli bekväm att gå i krävs ett visst förhållande mellan lutningsvinkeln, steghöjden och stegbredden. Helst skall trappans lutning vara mellan 30° och 45°, men ofta är tillgängligt utrymme begränsat så ideallutningen inte går att uppnå.

I tabellen kan du läsa ut lämplig steghöjd och stegbredd för en viss trapplutning.

* Om du inte känner trappvinkeln, men däremot utliggningen, kan du dividera utliggningen (L) med trapphöjden (H), och uppsöka närmast liggande tal till höger i tabellen.

Exempel:
Utliggning (L) = 3 500 mm
Trapphöjd (H) = 2 500 mm

L/ H = 3 500/2 500 = 1,4 vilket ger trappvinkeln 35°

Trappvinkel Lämplig steghöjd Lämplig stegbredd Förhållandet utliggning/trapphöjd*
60° 240 130-160 0,58
57° 230-240 160 0,65
55° 230 160-200 0,70
52° 220-230 160-200 0,78
50° 220 200 0,84
47° 210-220 200 0,93
45° 210 200-230 1,0
42° 200-210 230 1,11
40° 200 230-260 1,19
37° 190 260 1,33
35° 180-190 260-300 1,43
32° 175 300 1,6
30° 170 300 1,73

Dimensioner vangstyckesprofil WUC

WUC-profilen tillverkas i 3, 4 eller 5 mm plåt med höjderna 120, 170 samt 200 mm. Vid andra belastningsfall kontakta oss.

Värden för WUC-profil enligt tabell.

Benämning A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
t
(mm)
Böjmotstånd
Wy cm³
WUC 120/3 120 55 22 3 28,1
WUC 170/3 170 55 25 3 46,1
WUC 170/4 170 55 25 4 59,0
WUC 170/5 170 55 25 5 70,6
WUC 200/5 200 55 25 5 89,3

Barnsäkerhet

Med barnsäkerhet menas att ingen öppning i trappan får vara större än 100 mm upp till 800 mm räckeshöjd.


Infästning och stagning

Raka trappor har olika infästnings- och stagningsalternativ beroende på hur stor trappan är. Vid små trappor kan det räcka med fästvinklar. Större trappor kan behöva både bärbalkar och konsoler.

Vi hjälper dig med rätt infästning och stagning.

Fästvinklar

Fästvinklar för trapp- och planvangar.

Konsol

Konsol under planvangar.

Stödben

Stödben och fästvinkel under planvangar.

Bärbalk

Bärbalk och stödben under plan.


Enlöpstrappor

Enlöpstrappor är trappor från några steg till en hel trappa upp till våningsplan och avstigning. Trappan vänder inte med vändplan. Enlöpstrappor kan göras i flera olika varianter. Nedan följer tre olika exempel.

Enlöpstrappor variant 1

Översta steget en steghöjd ner från befintligt avstigningsplan.

Enlöpstrappor variant 2

Översta steget i nivå med befintligt avstigningsplan.

Enlöpstrappor variant 3

Trappa med plan upptill.


Flerlöpstrappor

Flerlöpstrappor är trappor som sammanbinds med vändplan. På detta sätt kan trapporna göras mycket höga.


Trappsteg

Kompletterande information om våra olika stegval.

Steg av gallerdurk med maskvidd 34 x 75 mm. Levereras i varmförzinkat utförande. I de fall tätare maskvidd önskas så rekommenderas 17 x 75 mm. TH6-S är vårt absolut vanligast gallerdurksteg men en mängd olika standardformat på lager för snabb leverans. Trappsteget har en säkerhetsframkant som tydligt markerar framkanten och dessutom ger ökat halkskydd. Även andra maskvidder kan erbjudas. Kontakta gärna våra kunniga säljare vilket alternativ som är lämpligast i ert fall. Gallerdurksteg levereras som standard i varmförzinkat utförande.

Steg av tårmönstrad durkplåt, dvs. tårplåt levereras i varmförzinkat utförande.

TLDT Lättdurk
Trappsteg TLDT tillverkas av tät lättdurk. Ovansidan ger ett präglat mönster som ger gott halkskydd.
Utförande: Varmförzinkat

Trappsteg TLDH tillverkas av hålad lättdurk. Ovansidan har ett präglat mönster som ger gott halkskydd. Är princip som en tät lättdurk men har kompletterats med utstansade ovala hål 15 x 69 mm.
Utförande: Varmförzinkat

Trappsteg TLDS tillverkas av slitsad lättdurk. Stegytan ger ett extremt bra halkskydd. Varmförzinkat utförande.

Trappsteg TLDP tillverkas av perforerad lättdurk. Den tandade ovansidan ger mycket bra halkskydd. Durken har mindre öppningar (hål ø10 mm samt 4 mm dräneringshål). Säkrare mot att föremål inte faller igenom öppningarna.
Utförande: Varmförzinkat

Trappsteg av gråbetong. Tjocklek 50 mm. Levereras med finborstad stegyta, övriga sidor är slätgjutna. Grovborstad stegyta ifall trappan står utomhus. Betongen vilar på underrede av plåtprofiler.

Trappsteg av terrazzobetong. Tjocklek 50 mm. Våra standardkulörer är UBAB 31:01, 31:02 och 31:03, men andra kulörer kan erbjudas som tillval. De levereras med slipad stegyta och övriga sidor är slätgjutna. Betongen vilar på underrede av plåtprofiler. Stegtypen lämpar sig inte för utomhusbruk.

Trappsteg utformat som en plåtlåda för beläggning av klinkers. Standarddjup på plåtlådan är 27 mm.

För trappsteg som ska beläggs med matta levereras ett plåtsteg anpassat för mattor. Vid mattor som ej kan vikas över framkanten så bör trappnos användas.

Trappsteg av träslag ask med massiv lamellimmat trä, 30 mm. Som standard härdlackerad ytbehandling.

Trappsteg av träslag björk med massiv lamellimmat trä, 30 mm. Som standard härdlackerad ytbehandling.

Trappsteg av träslag bok med massiv lamellimmat trä, 30 mm. Som standard härdlackerad ytbehandling.

Trappsteg av träslag ek med massiv lamellimmat trä, 30 mm. Som standard härdlackerad ytbehandling.


Plan

Weland erbjuder olika typer av standardplan. Planen går att få i flera utföranden och material. Valfri utformning av plan och vändplan tillverkas på beställning. Planet kan även byggas ut till en plattform / balkong.

Plan/vändplan 90°

Variant av vänd- eller vilplan. 

Plan/vändplan 180°

Variant av vänd- eller vilplan.

Plan avstigning rakt fram

Variant av avstigningsplan där trappan löper rakt fram mot en dörr eller bjälklag.

Plan avstigning åt sidan

Variant av avstigningsplan där trappan löper åt sidan mot en dörr eller bjälklag.

Plan avstigning med breddad plan

Variant av avstigningsplan där trappan löper mot en plattform.


Räckesfyllning

Kompletterande information om våra olika räckesfyllningar.

Handledare och ståndare av rör ø 42 mm, en följare av rör ø 28 mm – standard på industritrappor.

Räckesfyllningen består av över- och underliggare av rör ø28 mm. Rundstånger ø11 mm. Max öppning 100 mm.

Som standard erbjuder vi en rad olika varianter av hålindelning av perforerad plåt.
Våra vanligaste mönster är:

  • ø15, kvadratdelning c/c 40
  • 15×15, kvadratdelning c/c 40
  • ø20, kvadratdelning c/c 50
  • 20×20, kvadratdelning c/c 50
  • ø15, triangeldelning c/c 50
  • ø20, triangeldelning c/c 60

Även andra varianter kan tillhandahållas.

Räcke i krenelerat nät med standardmaska 40 x 40 mm. Vi erbjuder även maskvidd 30 x 30 mm som alternativ.

Lamellglas 8 mm (4+4) inkl. folie. Finslipad kant runtom. Klämfästen till räckesståndare.

Handledare av plattstång 50×10 mm. Över- och underliggare av 40×10 eller 30×10 mm. Rundstänger dia. 11 mm. Max öppning 100 mm. Vid tillval av extra handledare så görs den av rör 42 mm eller trä 50 mm.


Brandklass R30

Vi erbjuder även spiraltrappor med Brandteknisk klass R30. Önskemål om specifik dimensionering bör framgå av förfrågningsunderlaget.


Vad ska jag tänka på inför projektering av en rak trappa?

Beskriv utförligt användningsområde, placering och mått för din raka trappa. Välj typ av plan, steg och räcken. Kontrollera om trappan behöver uppfylla barnsäkerhetskrav. Finns det utrymningskrav? Fundera på om du behöver tillval som sättstegslist, skyddsbur eller grind.

Ta gärna fram en skiss där eventuella väggar, dörrar och fönster är placerade. Vi hjälper dig gärna med din projektering för raka trappor – kontakta oss.