Vanliga frågor

För att göra det enkelt för dig har vi samlat svaren på de frågor som vi oftast får på ett och samma ställe. Om du inte hittar vad du söker är du alltid välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

Vanliga frågor

För att göra det enkelt för dig har vi samlat svaren på de frågor som vi oftast får på ett och samma ställe. Om du inte hittar vad du söker är du alltid välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig vidare.


Vanliga frågor

Allmänt

Vi hjälper dig gärna med din projektering. För att vi ska kunna ge dig ett bra förslag behöver vi få underlag som:

  • Vilken typ av lokal eller miljö ska produkten placeras i?
  • Vad ska produkten ha för mått? Höjd, bredd och längd.

Ta gärna fram en enkel skiss som beskriver dina önskemål.

Exakt vilket underlag som behövs varierar mellan olika produkter. Mer information om produkt-specifik projektering hittar du här.

Ja, Weland AB säljer fasadstegar som tillverkas av vårt dotterbolag Weland Stål i Ulricehamn. De utvecklar, producerar och säljer fasadstegar samt ett komplett sortiment av produkter för taksäkerhet.

Gallerdurk

Vilken maskvidd som är lämplig beror på användningsområdet för gallerdurken. Generellt gäller att ju tätare maskvidd, desto större bärkraft.

Weland har ett mycket stort lagerfört sortiment av gallerdurk. Totalt 695 dimensioner finns normalt alltid på lager. Vi lagerhåller allt från gånggaller och körbar gallerdurk till entrégaller. Kontakta oss så guidar vi dig i vårt sortiment.

Trappor

Ja, vi kan skräddarsy alla våra trappor efter dina behov. Vi tillverkar också specialtrappor som hörntrappor, vindeltrappor, svängda trappor och kombitrappor – en kombination av spiraltrappa och rak trappa.

Spiraltrappor

Som exempel väger en spiraltrappa med en radie på 1000 mm och steg av gallerdurk ca 140 kg/höjdmeter. Trappan är dessutom dimensionerad för 3,0 kN/m2 – glöm inte att lägga till den lasten. Trappans centrumrör vilar på en bottenplatta med diametern 150 mm.

På sidan Dokumentation finns en stegmall. Den är till stor hjälp vid planering av spiraltrappor.

Fritt mått i en valvöppning för spiraltrappa bör vara 100 mm större än trappans diameter.

Fri bredd i en spiraltrappa är nästan exakt 100 mm mindre än trappans radie.

Ja, det går bra att använda en spiraltrappa som utrymningstrappa. En spiraltrappa är ett bra alternativ för en utrymningsväg där utrymmet är begränsat, eftersom den är så yteffektiv.

Javisst, här hittar du beställningsblanketter. Blanketten är enkel att fylla i och visar vilka uppgifter vi behöver att för att ge dig en snabb offert eller hjälpa dig med beställningen.

Raka trappor

Begreppet utliggning beskriver det horisontella mått som en rak trappa upptar. Det används vanligtvis när man räknar på trappans lutning eller för att se hur mycket yta trappan kräver.

Vangstycken av WUC-profil bygger 55 mm. Det innebär att om en trappa har två vangstycken och en gångbredd på 900 mm så bygger trappan 1010 mm.

För att få en bekväm lutning i en trappa används en formel. Du räknar ut den genom att ta två gånger trappans steghöjd + stegdjupet. Det talet bör hamna mellan 600–630 mm.

Räcket i en rak trappa bör vara minst 900 mm högt. Om våningshöjden är mer än 3 meter från golv till tak bör trappräcket vara minst 1100 mm högt.

Kontakta oss så hjälper vi gärna till att ta fram vikter för trappor i ditt aktuella projekt.

Javisst, här hittar du beställningsblanketter. Blanketten är enkel att fylla i och visar vilka uppgifter vi behöver att för att ge dig en snabb offert eller hjälpa dig med beställningen.

Handikappramper

En handikappramp får ha en lutning på högst 1:12, alltså 8,3%. Den rekommenderade lutningen är 1:20, alltså 5% lutning. Rampen bör inte ha mer än en meter mellan mark och avstigning.

En handikappramp får ha en höjdskillnad på högst 0,5 meter mellan vilplanen. Den brantaste lutningen som accepteras är lutning 1:12 och
då blir rampen 6 meter lång. Med en lutning på 1:20 blir rampen 10 meter lång. Varje vilplan måste vara minst 2 meter långt.

Ja, Weland erbjuder belysning i handledaren på handikappramper som tillval.

Javisst, här hittar du beställningsblanketter. Blanketten är enkel att fylla i och visar vilka uppgifter vi behöver för att ge dig en snabb offert eller hjälpa dig med beställningen.

Räcken

Vid en våningshöjd på mer än tre meter krävs en räckeshöjd på 1,1 meter.

Weland Stängsel är unikt uppbyggt och har en av marknadens kraftigaste konstruktioner. Det är mycket robust och passar för alla typer av miljöer som behöver hägnas in eller avgränsas.

Om du inte hittar vad du söker är du alltid välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig vidare.