PROJEKTERING & DIMENSIONERING

I egenskap av Er naturliga samarbetspartner stödjer vi Er genom hela eller delar av Ert projekt.

PROJEKTERING & DIMENSIONERING

I egenskap av Er naturliga samarbetspartner stödjer vi Er genom hela eller delar av Ert projekt.


Projektering

Vi bistår Er med mångårig erfarenhet gällande materialval och andra nödvändiga detaljer för önskad funktionalitet.

Gallerdurk | Spiraltrappor | 
Spiraltrappor JOS | Raka Trappor | Trappsteg | Plan | 
Sektionsräcke | Universalräcke | 
Stängsel | Handikappramper | 
Entresol | Pallställ

Föreskrifter

Vi hjälper Er gärna!
Med hjälp av vårt verktyg skapar ni enkelt era beskrivande texter.

Spiraltrappor | Spiraltrappor JOS | Raka trappor | Handikappramper

BIM

Genom BIM-objekt skapar vi en möjlighet för visualisering och dokumentering från idé till färdig produkt.

Dokumentation

Ta del av teknisk dokumentation, cad-/stp-filer, certifikat, kataloger och broschyrer.

Vanliga frågor

För att göra det enkelt för dig har vi samlat svaren på de frågor som vi oftast får på ett och samma ställe.

Byggvarudeklaration

Byggvarubedömningen

I byggvarubedömningen, BVD, har Sveriges största fastighetsägare och byggherrar gått samman för att ta fram en standard för miljöbedömning av byggvaror.

Byggvarubedömningen har bedömt Weland spiraltrappor, Weland raka trappor, Weland ramper, Weland räcke och Weland gallerdurk. Bedömningarna finns publicerade i Byggvarubedömningens databas.

SundaHus

SundaHus är ett privatägt konsultbolag som utför miljöbedömningar av byggvaror utifrån byggvarudeklarationer. Idag är SundaHus en ledande aktör på området medvetna materialval. Merparten av Welands produkter är bedömda i SundaHus och återfinns i deras databas.

BASTA

Syftet med BASTA är att påskynda utfasningen av farliga ämnen från byggprodukter. Genom att använda produkterna som klarar kriterierna undviks farliga ämnen.

Weland har registrerat Weland spiraltrappor, Weland raka trappor, Weland ramper, Weland räcke och Weland gallerdurk i BASTA.

EPD

En miljövarudeklaration för en byggprodukt (EPD) beskriver produktens miljöpåverkan ur hela dess livscykel. Dessa indata används som underlag för en livscykelanalys (LCA) för byggnader. Förkortningen EPD kommer från det engelska begreppet för miljövarudeklaration – environmental product declaration.

På Weland har vi genom en oberoende tredjepart EPD-certifierat våra varmförzinkade stålprodukter, såsom gallerdurk, ramper, räcken och trappor.

Miljövarudeklaration (EPD) Varmförzinkade produkter

Miljövarudeklaration (EPD) Spiraltrappa JOS