SPIRALTRAPPOR JOS PROJEKTERING

Med mångårig erfarenhet hjälper vi er med handledning och råd vid projektering. Vid beställning ritas varje spiraltrappa upp speciellt och ritningen skickas till kunden för godkännande före tillverkning.

SPIRALTRAPPOR JOS PROJEKTERING

Med mångårig erfarenhet hjälper vi er med handledning och råd vid projektering. Vid beställning ritas varje spiraltrappa upp speciellt och ritningen skickas till kunden för godkännande före tillverkning.


Filtrering

Räckesfyllning

Kompletterande information om våra olika räckesfyllningar.

Räcke Tät är ett helt tätt alternativ utan någon typ av mönsterperforering.

Räckesfyllning med kvadratiska hål dim. 15×15, kvadratisk delning c/c 40 mm på bild, men vi erbjuder även övriga hål och delningar.

Våra vanligaste mönster är:

  • 15×15, kvadratdelning c/c 40
  • 20×20, kvadratdelning c/c 50

Även andra varianter kan tillhandahållas.

Räckesfyllning med runda hål diameter 15 mm med kvadratisk delning c/c 40 mm på bild, men vi erbjuder även övriga hål och delningar.

Våra vanligaste mönster är:

  • ø15, kvadratdelning c/c 40
  • ø20, kvadratdelning c/c 50
  • ø15, triangeldelning c/c 50
  • ø20, triangeldelning c/c 60

Även andra varianter kan tillhandahållas.

Räckesfyllning med avlånga slitsade rundade hål dim. 20×220 mm.


Höjd räcke

Räckeshöjden är 1100 mm vid framkant av steg. Handledaren placeras på höjd 900 mm innanför för räckets radie. Räckeshöjden på plan är 1100 mm som standard.


Belastning räcke

Räcket är dimensionerat för att tåla en belastning av 1,0 kN/m handledare.


Barnsäkerhet

Med barnsäkerhet menas att ingen öppning i trappan får vara större än 100 mm upp till 800 mm räckeshöjd.


Handledare

Som standard är handledaren av rostfritt rör med dimensionen Ø 42 mm.

Sedan 2003 har vi använt oss av rostfri handledare i våra spiraltrappor.
Vi ser en rad kundfördelar i detta, bland annat en vackrare produkt med en ännu högre kvalitetskänsla. Förenat med vår moderna produktionspark bidrar den rostfria handledaren även till mycket snabba leveranstider.

Mångårig erfarenhet med en beprövad metod samt ett gynnsamt förhållande mellan anod och katod där resultaten inte visar några rostangrepp, gör oss helt trygga med att förhållandet mellan varmförzinkat och rostfritt inte ger någon korrosion.


Trappsteg

Kompletterande information om stegtypen.

Trappsteg av håldurk i varmförzinkat utförande. Hålbild ø 10 mm med triangulär delning 30 mm. Hälften av hålen tillverkas uppkragade för bästa skrapverkan.


Belastning på steg

Stegen är dimensionerade för en utbredd last av 5,0 kN/m² eller en punktlast av 5,0 kN.


Trappradie

Trappradien är måttet från trappans centrum till ytterkant handledaren. Spiraltrappa JOS tillverkas med radie 800-1300 mm. Inom denna intervall finns standardradier med jämna decimeter.


Steghöjd

Steghöjden väljs med hänsyn till den givna höjden mellan på- och avstigning. Lämplig radie och antalet steg per varv bestämmer sedan steghöjden.

Steghöjden bör ligga mellan 160 och 220 mm. Ju mindre steghöjd du väljer desto djupare måste steget vara. Normal steghöjd ligger runt 170 till 180 mm.

Formeln för steghöjd är 2 x h + b = 600 – 630 mm.


Antal steg per varv

Stegmallen till höger hjälper dig att planera trapplösningen och bestämma antal steg per varv. Tabellen nedan visar på stegdjup i gånglinjen för respektive radie och lämpliga steghöjder.

Stegmallen finner ni längst ner på denna sidan alt. klicka här för att komma direkt till vår stegmall.

Radie steg/varv Stegdjup i gånglinje Lämplig steghöjd
800/16* 216 180-210
800/17 203 180-210
800/18 192 190-220
800/19 182 190-220
800/20 173 190-220
900/16* 255 175-200
900/17 240 175-200
900/18 227 175-200
900/19 215 180-210
900/20 204 180-210
900/21 194 180-210
1000/16 294 165-185
1000/17 277 165-185
1000/18* 262 165-185
1000/19 248 175-200
1000/20 236 175-200
1000/21 224 180-210
1000/22 214 180-210
1000/23 205 180-210
1100/18* 297 165-180
1100/19 281 165-180
1100/20 267 165-190
1100/21 254 170-200
1100/22 243 170-200
1100/23 232 170-200
1100/24 222 170-200
1200/17 351 155-190
1200/18 331 155-190
1200/19 314 155-190
1200/20* 298 155-190
1200/21 284 155-190
1200/22 271 160-200
1200/23 259 170-200
1200/24 249 170-200
1300/18 366 155-180
1300/19 347 155-180
1300/20 330 155-180
1300/21 314 155-180
1300/22* 300 155-190
1300/23 287 155-190
1300/24 275 155-190

* = Trappa som bör eftersträvas


Höger- eller vänstersvängd trappa

Weland spiraltrappor tillverkas höger- eller vänstersvängda. Med högersvängd trappa menas att den svänger till höger vid uppåtgående (centrumröret till höger vid uppåtgående).


Frihöjd

Frihöjden i trappan får inte understiga 2000 mm. Höjden mäts mellan två rakt under varandra belägna punkter.

Mät från överkant på det undre stegets framkant till underkanten på planens (steg) bakkant.


Avstånd till vägg och stegdjup

Spiraltrappans ytterradie måste vara minst 50 mm från vägg. Stegdjupet beräknas i en tänkt gånglinje 250 mm från radien.


Stagning

Spiraltrappan måste stagas varje varv (2,5 till 3 meters höjd). Detta kan ske genom avstigningsplanens infästning. Om trappan saknar avstigningsplan på varje varv sker stagning mellan trappans centrumrör och vägg med anpassade stag.


Infästning av plan

Använd lämplig skruvtyp med hänsyn till materialet vid infästningspunkterna.


Infästning bottenplatta

Använd lämplig skruvtyp med hänsyn till material vid infästningspunkten.

Infästning till spiraltrappor där befintlig platta saknas måste en plint gjutas. Denna måste dimensioneras med hänsyn till vindkrafter m.m. Observera att infästning vid första steget också måste göras.

Generellt gäller att bottenplattans avstånd till vägg måste minst vara trappans radie plus 50 mm.


Brandklass R30

Vi erbjuder även spiraltrappor med Brandteknisk klass R30. Önskemål om specifik dimensionering bör framgå av förfrågningsunderlaget.


Vad ska jag tänka på inför projektering av en spiraltrappa?

Beskriv utförligt användningsområde, placering och mått för spiraltrappan. Beträffande eventuella barnsäkerhetskrav så kan du vara lugn med att samtliga varianter av Spiraltrappa JOS uppfyller dem.

Mät upp spiraltrappans radie och ange dimensioner för eventuella valvöppningar. Ange tillval som innerhandledare och belysning. Behöver trappan någon form av skalskydd? Ange då ert val av önskad skyddsbur.

Ta gärna fram en skiss där eventuella väggar, dörrar och fönster är placerade. Vi hjälper dig gärna med din projektering för spiraltrappa – kontakta oss.


Dokumentation

Stegmall Spiraltrappa JOS