Skärning av plåtdetaljer

KONSTRUKTION

All programmering av lasermaskinerna görs på vårt ritkontor där vår personal har mångårig erfarenhet av laserprogrammering.

KONSTRUKTION

All programmering av lasermaskinerna görs på vårt ritkontor där vår personal har mångårig erfarenhet av laserprogrammering.


Konstruktion

Vårt ritkontor arbetar med den senaste CAD-utrustningen där vi använder oss av framförallt SolidWorks. Vi kan hjälpa till med framtagning av ritningar eller få färdiga ritningar från dig tillsammans med en dwg eller stp-fil. All programmering av lasermaskinerna görs på vårt ritkontor där vår personal har mångårig erfarenhet av laserprogrammering. Detta gör att vi i dagsläget programmerar i snitt 50 nya detaljer per dag året om. Här gör vi också våra egna produktionsanpassningar samt bereder artiklarna med material och räknar ut skärtider. 

Tappning

Redan när detaljerna laserskärs kan delarna förberedas med tappar, geringar, urtag och hål i godset. Detta ger perfekt passning inför svetsningen utan behov av dyra fixturer. Tappskärning underlättar montering och sammanfogning av delarna. Du får en exakt sammanfogad produkt.

Tappskärning finns för både planlaserskärning och rörlaserskärning.

Minimering av spill

Vi jobbar hårt för att utnyttja påtarna maximalt, alltså få så lite spill/skrot som möjligt. Welands mål är att alltid vara i framkant vad gäller ny teknik och det gäller även vår mjukvara. Vi har ett avancerat system för övervakning/avrapportering av materialåtgång. I detta system kan vi enkelt följa exakt hur långt en skärplan har kommit samt se vilken detalj som skärs. All avrapportering av material sker automatiskt, vilket har lett till att våra materialsaldon alltid är uppdaterade och vi enkelt kan övervaka hur mycket skrot det blir.

Alla led i produktionskedjan genomgår noggrann kontroll och vi arbetar enligt kvalitetssytem ISO 9001. Vi är även mijlöcertifierade enligt ISO 14001.


Dokumentation

Plåtbearbetning


  Produkthandbok utg. 7


Film Plåtbearbetning