Entresol

ENTRESOL

Weland har ett brett program av entresol för skiftande användningsområden. Produkten är både flexibel och lättmonterad och bidrar i många fall till en mer effektiviserad lokal.

ENTRESOL

Weland har ett brett program av entresol för skiftande användningsområden. Produkten är både flexibel och lättmonterad och bidrar i många fall till en mer effektiviserad lokaler.