Entresol

ENTRESOL

Vi tillverkar entresoler som kan anpassas för de mest skiftande miljöer och användningsområden, både inom- och utomhus. Med vår flexibla och lättmonterade entresol kan du snabbt få tillgång till ytterligare yta på exempelvis lagret, kontoret eller ute i produktionshallen.

ENTRESOL

Vi tillverkar entresoler som kan anpassas för de mest skiftande miljöer och användningsområden, både inom- och utomhus. Med vår flexibla och lättmonterade entresol kan du snabbt få tillgång till ytterligare yta på exempelvis lagret, kontoret eller ute i produktionshallen.


Med Weland entresol kan du skapa mer utrymme i din befintliga lokal om takhöjden är tillräckligt hög. Entresolen ger dig ett extra våningsplan och frigör dessutom värdefull golvyta som kan användas mer effektivt i verksamheten.

En investering i ett entresolplan är ett kostnadseffektivt sätt att skapa mer kvadratmeteryta, så att man varken behöver bygga ut eller flytta till nya lokaler när verksamheten växer. Entresolen anpassar vi så att den optimerar lagret, kontoret, industrin, idrottsanläggningen, restaurangen eller någon annan typ av lokal eller miljö. Den kan placeras både inom- och utomhus och det går snabbt att både montera eller demontera den om förutsättningarna förändras i framtiden och lokalen behöver återställas.

Entresolen består av en fribärande stomme av vår Sigmabalk som är en profil med låg vikt och hög hållfasthet. Montaget på plats blir både snabbt och enkelt genom den väl genomtänkta konstruktionen.   I våra produktionslokaler i Smålandsstenar utvecklar och tillverkar vi våra entresoler. Tillsammans med våra kunniga medarbetare – från produktutveckling till produktion – ser vi till att resultatet blir precis som du har tänkt dig. Vi är med hela vägen från projektering till leverans.