Grenställ

GRENSTÄLL

Weland Grenställ är designade för flexibel anpassning till alla förekommande typer av lagerutrymmen. Med varmförzinkning som standard lämpar sig grenstället både inomhus som utomhus.

GRENSTÄLL

Weland Grenställ är designade för flexibel anpassning till alla förekommande typer av lagerutrymmen. Med varmförzinkning som standard lämpar sig grenstället både inomhus som utomhus.


I utförande som enkel- och dubbelställ gör grenställen lagerlokalen till en översiktlig och lättarbetad del av företagets logistikfunktion. Grenställen kan med varierande  höjd och längd på sektioner och armar byggas efter de mest skiftande förutsättningar, vilket gör våra grenställ till en flexibel anpassning till alla förekommande typer av utrymmen.

Enkelt grenställ

Vårt enkla grenställ har bärarmar placerade på en sida om pelaren vilket gör den till ett platsbesparande alternativ. Totaldjup för enkelt grenställ varierar mellan 700 – 2 200 mm beroende på armlängd och belastning.

Dubbelt grenställ

Vid behov av utökat lagerutrymme används ett dubbelt grenställ, dvs. bärarmar är placerade på båda sidor om pelaren. Totaldjup för dubbelt grenställ varierar mellan 1 200 – 4 000 mm beroende på armlängd och belastning.


Tillval

För att ytterligare maximera lagerutrymmet kan man med hjälp av gallerdurk på bärarmarna placera gods av varierande storlek utmed hela grenstället. Detta underlättar godshanteringen avsevärt och ökar säkerheten på arbetsplatsen.

För att minimera risken för att rör eller liknande föremål rullar av grenstället kan man utrusta grenställets bärarmar och fotbalkar med ändstopp.


Ytbehandling

Grenställen är tillverkade i varmförzinkat material, vilket gör dom lämpade för både inom- och utomhusmiljöer. För mer information besök vår sida för ytbehandling.

Varmförzinkat


Kapacitet

Dokumentation

Lagerinredning


  Produkthandbok utg. 7