Perforeringslinje

PERFORERINGSLINJE

Weland erbjuder perforering av rör i en rad olika rördimensioner och hålbilder. Vi kan även ta fram specialverktyg och kundanpassade lösningar för exempelvis butiksinredningar.

PERFORERINGSLINJE

Weland erbjuder perforering av rör i en rad olika rördimensioner och hålbilder. Vi kan även ta fram specialverktyg och kundanpassade lösningar för exempelvis butiksinredningar.


Perforering av rör

I Welands produktion finns en perforeringslinje där vi perforerar hål i fyrkantsrör. Den effektiva perforeringsmaskinen klarar en rad olika dimensioner och perforerar hål i flera rör åt gången, en snabb och rationell metod som gör att vi kan erbjuda korta ledtider och hög kvalitet. Vår högtekniska kompetens, egna produktion och flexibilitet gör Weland till en ledande leverantör av perforerade rör.

Perforering av rör lämpar sig väl för många användningsområden och lösningar. Ett vanligt användningsområde för perforering är produkter som används exempelvis till butiksinredningar. Weland har ett stort antal standardverktyg i en rad olika rördimensioner och hålstorlekar/hålbilder för perforering av rör, men tillverkar gärna nya verktyg efter behov vid nya hålbilder eller rördimensioner. Detta innebär att vi kan ta fram unika kundanpassade lösningar för perforering av rör.

Kontakta oss redan under idéstadiet för mer information om vad Weland kan hjälpa till med inom rörperforering.

Kapacitet

Dokumentation

Plåtbearbetning


  Produkthandbok utg. 7


Film Plåtbearbetning