UNIVERSALRÄCKE

Weland universalräcke är ett flexibelt räcke som lämpar sig väl inom industrin men går även att få i barnsäkert utförande.

UNIVERSALRÄCKE

Weland universalräcke är ett flexibelt räcke som lämpar sig väl inom industrin men går även att få i barnsäkert utförande.


Med flertalet standardlängder kan vårt universalräcke kombineras i en mängd olika lösningar. Räcket är lagerfört och kan snabbt levereras.

Universalräcke

Räckesbågarna tillverkas i stora serier och med rationella metoder vilket gör att priset är mycket konkurrenskraftigt. Räcken, infästningsdetaljer och andra tillbehör som sparklister och kopplingar finns på lager. Diverse tillval specificeras under vår sida Projektering.

Vårt standardräcke passar perfekt för olika industriel­la miljöer där krav på barnsäkerhet inte finns. Ett ro­bust, flexibelt och tåligt räcke som är enkelt att mon­tera och i princip helt underhållsfritt.

Ståndare/överliggare: Ø 42 mm
Underliggare: Ø 28 mm
Höjd: 1100 mm
Utförande: Varmförzinkat

Benämning *Längd (mm) Art.nr. Lagerförd
Universalräcke Standard 365 UI0442
Universalräcke Standard 465 UI0542
Universalräcke Standard 665 UI0742
Universalräcke Standard 965 UI1042
Universalräcke Standard 1465 UI1542
Universalräcke Standard 1965 UI2042
Universalräcke Standard Vinkel 365 x 365 UI4042

* Längd är baserat på utvändigt mått.

Räcken som finns i miljöer där barn vistas ska vara ut­formade så att risken för olyckor och skador minime­ras. De ska inte vara klättringsbara och de vertikala öppningarna ska vara högst 100 mm.

Ståndare/överliggare: ø 42 mm
Underliggare: ø 28 mm
Mellanståndare: ø 11 mm
Höjd: 1 100 mm
Utförande: Varmförzinkat

Benämning *Längd (mm) Art.nr. Lagerförd
Universalräcke Barnsäkert 365 UB0442
Universalräcke Barnsäkert 465 UB0542
Universalräcke Barnsäkert 665 UB0742
Universalräcke Barnsäkert 965 UB1042
Universalräcke Barnsäkert 1465 UB1542
Universalräcke Barnsäkert 1965 UB2042
Universalräcke Barnsäkert Vinkel 365 x 365 UB4042

* Längd är baserat på utvändigt mått.


Tillval

För att ytterligare öka både säkerhet och tillgänglighet erbjuder vi en rad tillval till våra räcken.

Sparklist finns till samtliga räckeslängder och även till räckeshörn. Sparklister fästs med självborrande skruv mot räckesbågen.

Benämning Längd (mm) Art.nr. Lagerförd
Sparklist 390 SL0410
Sparklist 490 SL0510
Sparklist 690 SL0710
Sparklist 990 SL1010
Sparklist 1490 SL1510
Sparklist 1990 SL2010
Sparklist räckeshörn 335,6 x 335,6 SL4040

Grinden består av en grindbåge som förses med minst två gångjärn och ett s.k. boxlås. Behövs inte låsfunktionen kan låsblecket användas som stopp. Grindbågen är justerbar mellan 600-900 mm. Vid stora grindöppningar och hög trafik kan det vara lämpligt med extra gångjärn. Minst två gångjärn (sats) åtgår per grind.

Som ett alternativ kan man använda en räckessektion som grind.

Ståndare/överliggare: ø 42 mm
Underliggare: ø 28 mm
Höjd: 1 100 mm
Ytbehandling: Varmförzinkat

Benämning Art.nr. Lagerförd
Boxlås aluminium BX0001
Fäste boxlås BX0002
Låsbleck boxlås BX0004
Gångjärn komplett GJ4200
Gångjärn komplett rör/vägg GJ4202
Grindbåge UG6090

Ytbehandling

Våra universalräcken är som standard varmförzinkade. I vår egna anläggning ytbehandlas räcket för att klara stora påfrestningar. Metoden ger ett mycket starkt skydd mot korrosion. För mer information besök vår sida för ytbehandling.

Varmförzinkad


Dokumentation

Räcken


  Produkthandbok utg. 7

Galleri