Projektering Raka trappor

RAKA TRAPPOR PROJEKTERING

Med mångårig erfarenhet hjälper vi Er med handledning och råd vid projektering. Vid beställning ritas varje trappa upp speciellt och ritningen skickas till kunden för godkännande före tillverkning.


Lutning steghöjd

För att en trappa skall bli bekväm att gå i krävs ett visst förhållande mellan lutningsvinkeln, steghöjden och stegbredden. Helst skall trappans lutning vara mellan 30° och 45°, men ofta är tillgängligt utrymme begränsat så ideallutningen inte går att uppnå.

I tabellen kan du läsa ut lämplig steghöjd och stegbredd för en viss trapplutning.

* Om du inte känner trappvinkeln, men däremot utliggningen, kan du dividera utliggningen (L) med trapphöjden (H), och uppsöka närmast liggande tal till höger i tabellen.

Exempel:
Utliggning (L) = 3 500 mm
Trapphöjd (H) = 2 500 mm

L/ H = 3 500/2 500 = 1,4 vilket ger trappvinkeln 35°

Trappvinkel Lämplig steghöjd Lämplig stegbredd Förhållandet utliggning/trapphöjd*
60° 240 130-160 0,58
57° 230-240 160 0,65
55° 230 160-200 0,70
52° 220-230 160-200 0,78
50° 220 200 0,84
47° 210-220 200 0,93
45° 210 200-230 1,0
42° 200-210 230 1,11
40° 200 230-260 1,19
37° 190 260 1,33
35° 180-190 260-300 1,43
32° 175 300 1,6
30° 170 300 1,73

Dimensioner vangstyckesprofil WUC

WUC-profilen tillverkas i 3, 4 eller 5 mm plåt med höjderna 120 och 170 mm. Vid andra belastningsfall kontakta Weland.

Värden för WUC-profil enligt tabell.

Benämning A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
t
(mm)
Böjmotstånd
Wy cm³
WUC 120/3 120 55 22 3 28,1
WUC 170/3 170 55 25 3 46,1
WUC 170/4 170 55 25 4 59,0
WUC 170/5 170 55 25 5 70,6
WUC 200/5 200 55 25 5 89,3

Barnsäkerhet

Med barnsäkerhet menas att ingen öppning i trappan får vara större än 100 mm upp till 800 mm räckeshöjd.


Infästning och stagning

Raka trappor har olika infästnings- och stagningsalternativ beroende på hur stor trappan är. Vid små trappor kan det räcka med fästvinklar. Större trappor kan behöva både bärbalkar och konsoler.

Vi hjälper dig med rätt infästning och stagning.

Fästvinklar

Fästvinklar för trapp- och planvangar.

Konsol

Konsol under planvangar.

Stödben

Stödben och fästvinkel under planvangar.

Bärbalk

Bärbalk och stödben under plan.


Enlöpstrappor

Enlöpstrappor är trappor från några steg till en hel trappa upp till våningsplan och avstigning. Trappan vänder inte med vändplan. Enlöpstrappor kan göras i flera olika varianter. Nedan följer tre olika exempel.

Enlöpstrappor variant 1

Översta steget en steghöjd ner från befintligt avstigningsplan.

Enlöpstrappor variant 2

Översta steget i nivå med befintligt avstigningsplan.

Enlöpstrappor variant 3

Trappa med plan upptill.


Flerlöpstrappor

Flerlöpstrappor är trappor som sammanbinds med vändplan. På detta sätt kan trapporna göras mycket höga.


Planer

Weland erbjuder olika typer av standardplaner. Planerna går att få i flera utföranden och material. Valfri utformning av plan och vändplan tillverkas på beställning. Planet kan även byggas ut till en plattform / balkong.

Plan/vändplan 90°

Variant av vänd- eller vilplan. 

Plan/vändplan 180°

Variant av vänd- eller vilplan.

Plan avstigning rakt fram

Variant av avstigningsplan där trappan löper rakt fram mot en dörr eller bjälklag.

Plan avstigning åt sidan

Variant av avstigningsplan där trappan löper åt sidan mot en dörr eller bjälklag.

Plan avstigning med breddad plan

Variant av avstigningsplan där trappan löper mot en plattform.


Räcke Plåt

Som standard erbjuder vi en rad olika varianter av hålindelning av perforerad plåt.
Våra vanligaste mönster är:

  • ø15, kvadratdelning c/c 40
  • 15x15, kvadratdelning c/c 40
  • ø20, kvadratdelning c/c 50
  • 20x20, kvadratdelning c/c 50
  • ø15, triangeldelning c/c 50
  • ø20, triangeldelning c/c 60

Även andra varianter kan tillhandahållas.


Brandklass R30

Vi erbjuder även spiraltrappor med Brandteknisk klass R30. Önskemål om specifik dimensionering bör framgå av förfrågningsunderlaget.