Projektering

PROJEKTERING & DIMENSIONERING

I egenskap av Er naturliga samarbetspartner stödjer vi Er genom hela eller delar av Ert projekt.


Byggvarudeklaration

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen

I byggvarubedömningen, BVD, har Sveriges största fastighetsägare och byggherrar gått samman för att ta fram en standard för miljöbedömning av byggvaror.

Byggvarubedömningen har bedömt Weland spiraltrappor, Weland raka trappor, Weland ramper, Weland räcke och Weland gallerdurk. Bedömningarna finns publicerade i Byggvarubedömningens databas.

SundaHus

SundaHus

SundaHus är ett privatägt konsultbolag som utför miljöbedömningar av byggvaror utifrån byggvarudeklarationer. Idag är SundaHus en ledande aktör på området medvetna materialval. Merparten av Welands produkter är bedömda i SundaHus och återfinns i deras databas.

BASTA

BASTA

Syftet med BASTA är att påskynda utfasningen av farliga ämnen från byggprodukter. Genom att använda produkterna som klarar kriterierna undviks farliga ämnen.

Weland har registrerat Weland spiraltrappor, Weland raka trappor, Weland ramper, Weland räcke och Weland gallerdurk i BASTA.