Projektering Spiraltrappor

SPIRALTRAPPOR PROJEKTERING

Med mångårig erfarenhet hjälper vi Er med handledning och råd vid projektering. Vid beställning ritas varje spiraltrappa upp speciellt och ritningen skickas till kunden för godkännande före tillverkning.


Trappradie

Trappradien är måttet från trappans centrum till ytterkant handledaren. Weland tillverkar spiraltrappor med radie från 600 till 1500 mm.


Steghöjd

Steghöjden väljs med hänsyn till den givna höjden mellan på- och avstigning. Lämplig radie och antalet steg per varv bestämmer sedan steghöjden.

Steghöjden bör ligga mellan 160 och 220 mm. Ju mindre steghöjd du väljer desto djupare måste steget vara. Normal steghöjd ligger runt 170 till 180 mm.

Formeln för steghöjd är 2 x h + B = 580-640.


Höger- eller vänstersvängd trappa

Weland spiraltrappor tillverkas höger- eller vänstersvängda. Med högersvängd trappa menas att den svänger till höger vid uppåtgående (centrumröret till höger vid uppåtgående).


Frihöjd

Frihöjden i trappan får inte understiga 2000 mm. Höjden mäts mellan två rakt under varandra belägna punkter.

Mät från överkant på det undre stegets framkant till underkanten på planens (steg) bakkant.


Antal steg per varv

Stegmallen till höger hjälper dig att planera trapplösningen och bestämma antal steg per varv. Tabellen nedan visar på stegdjup i gånglinjen för respektive radie och lämpliga steghöjder.

Markerade fält (grönt) i tabellen är trappor som bör eftersträvas vid projektering.

Radie steg/varv Stegdjup i gånglinje* Lämplig steghöjd
600/14 157 200-220
600/15 147 200-220
600/16 137 200-220
700/15 188 200-220
700/16 177 200-220
700/17 166 200-220
700/18 157 200-220
800/16 216 180-210
800/17 203 180-210
800/18 192 190-220
800/19 182 190-220
800/20 173 190-220
900/16 255 175-200
900/17 240 175-200
900/18 227 175-200
900/19 215 180-210
900/20 204 180-210
900/21 194 180-210
1000/16 294 165-185
1000/17 277 165-185
1000/18 262 165-185
1000/19 248 175-200
1000/20 236 175-200
1000/21 224 180-210
1000/22 214 180-210
1000/23 205 180-210
1100/18 297 165-180
1100/19 281 165-180
1100/20 267 165-190
1100/21 254 170-200
1100/22 243 170-200
1100/24 232 170-200
1100/25 222 170-200
1200/17 351 155-190
1200/18 331 155-190
1200/19 314 155-190
1200/20 298 155-190
1200/21 284 155-190
1200/22 271 160-200
1200/23 259 170-200
1200/24 249 170-200
1300/18 366 155-180
1300/19 347 155-180
1300/20 330 155-180
1300/21 314 155-180
1300/22 300 155-190
1300/23 287 155-190
1300/24 275 155-190
1400/20 361 155-180
1400/21 344 155-180
1400/22 328 155-190
1400/23 314 155-190
1400/24 301 155-190
1400/25 289 155-190
1400/26 278 155-190
1500/22 357 150-180
1500/23 341 150-180
1500/24 327 150-180
1500/25 314 155-180
1500/26 302 155-180
1500/27 291 155-180
1500/28 280 155-180

Barnsäkerhet

Med barnsäkerhet menas att ingen öppning i trappan får vara större än 100 mm upp till 800 mm räckeshöjd.


Handledare

Som standard är handledaren av rostfritt rör med dimensionen Ø 42 mm. Vid trähandledare så är handledaren ø 50 mm som standard.


Höjd räcke

Räckeshöjden är 1100 mm vid framkant av steg. Extra handledare placeras på valfri höjd innanför ståndarna, t.ex. 900 mm. Räckeshöjden på plan är 1100 mm som standard.


Belastning räcke

Räcket är dimensionerat för att tåla en belastning av 1,0 kN/m handledare.


Räcke Plåt

Som standard erbjuder vi en rad olika varianter av hålindelning av perforerad plåt.
Våra vanligaste mönster är:

  • ø15, kvadratdelning c/c 40
  • 15x15, kvadratdelning c/c 40
  • ø20, kvadratdelning c/c 50
  • 20x20, kvadratdelning c/c 50
  • ø15, triangeldelning c/c 50
  • ø20, triangeldelning c/c 60

Även andra varianter kan tillhandahållas.


Belastning på steg

Stegen är dimensionerade för en utbredd last av 5,0 kN/m² eller en punktlast av 5,0 kN.


Avstånd till vägg

Spiraltrappans ytterradie måste vara minst 50 mm från vägg. Stegdjupet beräknas i en tänkt gånglinje 250 mm från radien.


Stagning

Spiraltrappan måste stagas varje varv (2,5 till 3 meters höjd). Detta kan ske genom avstigningsplanens infästning. Om trappan saknar avstigningsplan på varje varv sker stagning mellan trappans steg och vägg med anpassade stag.

I de fall spiraltrappan inte kan stagas i närliggande vägg är det lämpligt att stabilisera den med vertikala stagrör. Dessa fästes nertill mot färdigt golv eller fundament.


Infästning av planer

Använd lämplig skruvtyp med hänsyn till materialet vid infästningspunkterna.


Infästning bottenplatta

Använd lämplig skruvtyp med hänsyn till material vid infästningspunkten.

Infästning till spiraltrappor där befintlig platta saknas måste en plint gjutas. Denna måste dimensioneras med hänsyn till vindkrafter m.m.

Generellt gäller att bottenplattans avstånd till vägg måste minst vara trappans radie plus 50 mm.


Brandklass R30

Vi erbjuder även spiraltrappor med Brandteknisk klass R30. Önskemål om specifik dimensionering bör framgå av förfrågningsunderlaget.