Weland gallerdurk

GALLERDURK

Historiskt sett är gallerdurk ryggraden i Welands verksamhet. Den tillverkas i en mängd olika utföranden för de mest skiftande användningsområden. Under denna sektion finner ni alla tänkbara användningsområden för gallerdurk. Här hittar ni också allt som behövs för  projektering och montering. Vår gallerdurk används även som komponenter i våra handikappramper, gångbryggor, entresol, ramper och trappor.