Z-ramar möjliggör komplett entrélösning

Weland kan nu, i vårt sortiment, erbjuda z-ramar för entrégaller. Våra z-ramar bygger på vårt stora lagerförda sortiment av gånggaller där vi anpassat ramarna efter gånggallrets lagerförda dimensioner. Entrégaller med z-ramar används med fördel vid såväl små som stora entréer men kan även användas på andra platser såsom för lägre installationsgolv. Med sin sofistikerade utformning samt sitt enkla montage utgör z-ramen tillsammans med entrégallret en given lösning för de flesta entréer.

Komplett lösning – Enklare montage

Vi erbjuder en komplett lösning som fungerar såväl till skolor, industrier, butiker och kontor. En stor fördel med z-ramarna är att vi kan täcka upp större entréytor utan att kunden behöver gjuta stödklackar eller komplettera med annat smide. I praktiken kan man göra klart på arbetsplatsen med en ursparning i marken för entrégallret och sedan på ett enkelt sätt placera entrégaller och ram på stödben. Ingen annan utrustning än bultförband erfordras för montage. Ramen går även att få i modell för ingjutning om så önskas. Höjden är lätt att justera med de justerbara stödbenen.
Kunden får därmed en mer komplett lösning och ett enklare montage.

Funktion & design går hand i hand

Entrégallret är en mycket viktig funktion av byggnaden både vad det gäller skrapverkan och för att hålla rent inne i byggnaden. Det är viktigt att det ser snyggt ut men det är lika viktigt att det även fungerar bra.
Vid projektering, av vår kompletta lösning, är det lätt för markentreprenören att gå emot ramen med tex. plattsättning eller asfalt vilket ger ett snyggt och mer proffsigt intryck.
Våra standardiserade z-ramar finns att tillgå under BIM där man kan ladda ner all information såsom bredd, höjd, material, ytbehandling etc. Genom att använda BIM-objekt förenklar ni byggprocessen samt möjliggör för en visuell kontroll under projekteringen. Våra z-ramar finns tillgängliga för nedladdning här.
Vi erbjuder även kundanpassade lösningar för exempelvis personbilstrafik.

Läs mer om våra ramar eller se vår montagefilm.

Publicerad: 2018-08-27

Dela med andra