Hållbarhet

Welandkoncernen minskar sitt energibehov

Vi strävar ständigt efter att minimera vår påverkan på miljön. Vår energirådgivare Steve Nyström hjälper Welandkoncernen med energikartläggningar och rådgivning om hur vi kan minska vår energiförbrukning.

När han började undersöka våra lokaler hittade han punkter att jobba vidare med – allt från ventilation, processvärme till kompressorer.

– Jag börjar med att se hur mycket energi som förbrukas och hur den fördelas, exempelvis på värme, ventilation eller i processerna, berättar Steve. Sedan letar jag efter energislukarna och föreslår åtgärder. En del åtgärder kan ske direkt, till exempel inställningar, medan andra åtgärder kan kräva större investeringar.

Inom industrin kan man ofta hitta små förbättringsåtgärder som ger stora kostnadsbesparingar samtidigt som man gör en viktig insats för miljön, berättar Steve.

Publicerad: 2023-11-28