Weland växlar upp hållbarhetsarbetet

Nu påbörjar Weland sin hållbarhetsresa mot att nå utvalda mål från Agenda 2030. Jonas Holmgren driver arbetet framåt.
-Vi jobbar för att nästa generation också ska ha möjligheter, säger Jonas Holmgren, miljö-och certifieringsansvarig på Weland.

I snart tretton år har Jonas Holmgren arbetat med miljöfrågor och hållbarhet på Weland. Framöver kommer han att kartlägga bolagens hållbarhetsarbete för att hitta möjliga vägar framåt. Han har exempelvis hjälpt Hylte Tryck med miljövänliga satsningar såsom Svanenmärkt tryck och att välja trä från hållbart skogsbruk.

– Vi har en bra grund att stå på tack vare att vi har jobbat med hållbarhetsfrågor under många år. Men det går alltid att göra mer, säger Jonas Holmgren.

Elbilar och hållbar produktion

När Agenda 2030 nått sitt slut hoppas Jonas Holmgren att Weland kommit långt i hållbarhetsarbetet.

Tidshorisonten är dock kortare än så – redan om några år siktar Weland på att ha gjort större förändringar. Just nu är energieffektiviseringar, elbilar, elstolpar och hållbara produkter i fokus.

– Alla verksamheter har olika förutsättningar och vi börjar med Weland i Smålandsstenar för att sedan se var vi kan utöka. Vi kommer välja ut några miljömål från Agenda 2030 och hitta en bredd som gör att de kan användas i fler bolag. Det gäller att skapa hållbara produkter i en hållbar produktion, men även väva in både ekonomisk och social hållbarhet, avslutar Jonas Holmgren.

Agenda 2030 i korthet

  • Består av 17 globala mål för hållbar utveckling.
  • Förutom rena klimatmål finns även sociala hållbarhetsmål som minskad ojämlikhet mellan länder, främja hälsa och välbefinnande samt anständiga arbetsvillkor.
  • För att Sverige ska kunna visa vägen mot en hållbar utveckling måste hela samhället vara delaktigt.

Publicerad: 2020-05-26

Dela med andra