Weland levererar till Parmaco

Weland AB har fått äran att leverera flertalet produkter till Parmaco och nybyggnationen av Slottsjordsskolan i Halmstad. Projektet påbörjades i februari 2018 och stod klart i början av augusti.

Tydlig kravbild

Parmaco specialiserar sig på tillfälliga fastighetslösningar. Företaget erbjuder lokaler för skola, arbete, förskola, vård och omsorg. Till deras senaste projekt har Weland levererat flertalet handikappramper, raka trappor för utomhusbruk, spiraltrappor för utrymning och raka trappor för inomhusbruk. Flertalet kundanpassningar har tillverkats för att möta kundens kravbild för projektet.
Mattias Andersson, marknadsansvarig på Weland AB berättar: ”Det roliga med att jobba med Parmaco är att de är så kunniga och tydliga i sina krav när det gäller vår typ av produkter. De har ställt väl genomtänkta krav på detaljnivå. Våra produkter passar dessutom bra ihop till deras byggnader”.

Tillgänglighet & säkerhet

De krav som har ställts på projektet går i linje med Boverkets Byggregler (BBR) och har varit en röd tråd genom hela projektet. Diverse tillgänglighetsanpassningar såsom förlängda handledare och kontrastmarkeringar ger en miljö där personer med funktionsnedsättningar tar sig fram säkert.
-”Det är intressanta projekt med en kund som har framtidens kravbild klar. Parmaco levererar en fin produkt och det är extra roligt att se hur vi genom enkla och genomtänkta lösningar kan tillmötesgå våra kunder och deras krav” avslutar Mattias Andersson.

Läs mer om trappor och räcken samt handikappramper.

Publicerad: 2019-01-24

Dela med andra