Spiraltrappa JOS – en lättviktare för miljöns skull

Vår nya spiraltrappa JOS har utvecklats med hållbarhet i fokus. Facit: 30% lägre vikt och totalt 46% lägre klimatpåverkan i jämförelse med en traditionell ståltrappa.

”Det är konstruktionen på den nya spiraltrappan som gör att den väger mindre och att vi kan använda en högre andel återvunnet stål när vi tillverkar den. Framför allt är det den låga vikten som bidrar mest till att vi har lyckats minska trappans avtryck på miljön så mycket”, säger Mattias Andersson som är marknads- och hållbarhetsansvarig på Weland AB.

Bakom idé, konstruktion och utveckling står Jan-Olof Svensson, vars initialer har fått ge namn till trappan. ”Uppdraget för oss på produktutvecklingen var att ta fram en trappa som dels stack ut från det traditionella och dels hade en så låg påverkan på miljön som möjligt”, säger Jan-Olof som har arbetat med produktutveckling på Weland under flera decennier innan han nyligen gick i pension.

Utrymme för att bli ännu bättre
Spiraltrappa JOS ligger långt under det generiska värde som Boverket har satt upp i den klimatdatabas som bland annat ska hjälpa bygg- och fastighetsbranschen att göra hållbara val. Även Welands traditionella trappor av galvaniserat stål ligger en bra bit under. Men på Weland vill man mer. ”Som tillverkande företag vet vi att det alltid finns utrymme för att bli ännu bättre. Vi fortsätter att utmana oss själva, oavsett om vi vidareutvecklar de befintliga produkterna eller utvecklar nya”, säger Mattias.

Trappans hela livscykel i ett dokument
Den nya spiraltrappans miljöavtryck har analyserats av tredjepart och den analysen har samlats i en EPD (Environmental Product Declaration).  ”I EPD:n visas trappans totala miljöpåverkan under hela sin livscykel och vi är stolta över att vi har lyckats uppnå det som vi strävade efter. Ett betydligt lägre miljöavtryck i jämförelse med en traditionell ståltrappa – exakt det som var målet”, säger Mattias.

PRODUKTINFORMATION
Spiraltrappa JOS är en spiraltrappa bestående av fyra huvudkomponenter för inom- och utomhusmiljöer. Räckesfyllning och steg av zinkmagnesiumbelagd plåt. Handledare av rostfritt stål. Plan av håldurk från varmvalsad och förzinkad plåt samt centrumrör bestående av varmvalsat och förzinkat stål.

Läs mer
EPD, utfärdad av tredjepart S-P-12557 – Spiraltrappa JOS (environdec.com)
Boverkets klimatdatabas för aktuell produktgrupp hittar du på boverket.se

Publicerad: 2023-11-28