Möt Weland

Vår kärna är vår personal. I artikelsserien ”Möt Weland” kan du lära känna några av våra engagerade medarbetare och få en inblick i deras vardag.

Passion för lösningar leder kvalitetsarbetet framåt

Anita Westin är kvalitetschef på Weland AB i Smålandsstenar. Här berättar hon om sitt arbete, vad kvalitet betyder för henne och hur Weland som företag säkerställer högsta kvalitet på sina tjänster och produkter – från start till mål.

Hej Anita! Du är kvalitetschef på Weland. Vad gör du på jobbet?
– Jag har fått den stora äran att arbeta med ett dynamiskt team om 6 personer. Min roll är att guida min personal i att arbeta systematiskt med kvalitetsbrister, externa som interna. Att arbeta med grundorsaksanalyser och långsiktiga lösningar som mål. Jag känner en passion för att hitta lösningar, för jag tror starkt på att allt går att lösa. Denna passion vill jag förmedla till mitt team, samt att övrig personal skall känna samma delaktighet i kvalitetsarbetet.

Mina arbetsuppgifter på Weland innefattar även leverantörsutveckling, vilket är lika inspirerande som det interna kvalitetsarbetet. Mina dagar handlar om allt mellan kvalitetssäkring av nya artiklar till besök hos kunder/leverantörer för att få en helhetsbild av deras verksamhet som kan användas i vår kvalitetsutveckling.

Vad innefattar begreppet kvalitet för dig?
– Kvalitet för mig är många saker. Framförallt förväntar man sig att en produkt eller tjänst skall hålla vad som utlovats – att den ska klara sin tilltänkta livslängd och fylla sin funktion, utan något brus. Om någonting brister så skall jag känna mig trygg i att vända mig till företaget där jag inhandlat produkten och få ett bemötande där min röst hörs som kund. Kvalitet handlar om att förstå kunders behov och förväntningar – och även kunna överträffa dem!

Varför är det viktigt att ha med sig hållbarhetstänk i kvalitetsarbetet?
– I den värld vi lever i nu, så är det otroligt viktigt att ha med hållbarhetstänket hela vägen från gruvan till att få fram stål till våra produkter. På Weland strävar vi efter att ta fram produkter som har lång livslängd och som på ett så miljövänligt sätt som möjligt kan omhändertas eller återbrukas efter sin livslängd.

Hur bidrar ditt team till Welands löfte om hög kvalitet i alla led?
– På Weland arbetar vi med att säkerställa kvalitén på våra produkter ut till kund. Redan i förfrågningsstadiet är vi med för att tillsammans i en tvärfunktionell grupp förutse vad som skulle kunna bli ett problem vid framtagning av ny produkt. Vi hanterar även reklamationer och analyserar grundorsak till att felet uppstått och därigenom hitta en permanent lösning för att eliminera återupprepning.

Vi arbetar också internt med att höja kvalitetsmedvetenheten hos personalen och deras inverkan på kvalitén på produkter de producerar i sina respektive processer. För mig är det väldigt viktigt att all personal är medveten om hur de påverkar kvalitén och att de är en viktig kugge i hjulet för att produkterna skall hålla utlovad hög kvalitet.

Vad är det roligaste respektive mest utmanade med ditt jobb?
– Jag är helt övertygad om att jag har världens roligaste jobb! Att få vara med att utveckla kvalitetsarbetet och se alla framsteg som görs är en ynnest! Jag träffar dagligen människor antingen här på Weland eller kunder/leverantörer som inspirerar mig på tusen olika sätt. Visst stöter även jag på utmaningar i mitt jobb, precis som alla andra. Men jag väljer att se det precis för vad det är – en utmaning och en möjlighet att utvecklas, både själv som person och Weland som företag.

Publicerad: 2020-05-11

Anita Westin, kvalitetschef på Weland AB i Smålandsstenar.
Dela med andra