Karin fixar lönen

Karin Åknert arbetar som löneadministratör på Welands ekonomiavdelning. Här har hon jobbat i två år med att se till att företagens anställda får sina löner utbetalda – ett viktigt jobb alltså!

– Jag ansvarar för att all personal hos ungefär hälften av Weland-koncernens 34 bolag får sin lön, berättar Karin. Det innebär många olika arbetsuppgifter: att slutattestera tider, lägga upp scheman, lägga in lönefiler och olika betalningar hos banken, rapportera till Collectum/Fora, skicka statistik till SCB och ha kontakt med olika myndigheter. Jag skapar och uppdaterar även anställningsavtal, svarar på frågor och löser olika problem som uppstår hos både personal och företagsledning.

Många bollar i luften
– Mina arbetsdagar ser olika ut beroende på var i månaden vi är, berättar Karin. I början av månaden ser jag till att alla tider blir attesterade så jag kan göra slutattesteringen. Jag ser även till att övriga underlag som reseräkningar, kvitton med mera kommer in. Efter det börjar jag rapportera in allt på de olika bolagen. Jag kör bland annat in tidfiler från Monitor.

När lönen är klar ska det rapporteras till olika instanser, som facket, Collectum, Skatteverket och Försäkringskassan. Jag lägger in betalningar och svarar på frågor. Mina arbetsdagar varierar mycket – jag kan komma till jobbet på morgonen med en plan, men sen när jag går hem har jag inte gjort något av det för det har kommit så många andra saker emellan.

Problemlösare 
– Det roligaste med mitt jobb är att det är så pass varierande, med olika bolag som har olika lösningar, tycker Karin. Man lär sig något nytt varje dag. Ett exempel är de utmaningar som pandemin har medfört, som har varit en helt ny situation för alla. Det är också intressant att lösa olika problem som kan uppstå.

Vad är det viktigaste i ditt jobb? – Att lönen är klar och inkommen till banken i rätt tid. Annars blir det lite svettigt…

Publicerad: 2021-04-14

Dela med andra