Välkommen till Weland AB

Vi är ett familjeföretag med rötterna djupt förankrade i Småland. En ledande tillverkare och leverantör av spiraltrappor, raka trappor, räcken, handikappramper, gångbryggor, gallerdurk och entresoler. Vår verksamhet startade vi redan 1947 och den kultur som grundades då lever på många sätt kvar än idag – som vår flexibilitet, vår personliga service och vårt erbjudande i framkant. Vi arbetar målmedvetet för att utveckla våra produkter och vår plåtbearbetning så att vi alltid ligger i linje med förväntningarna från marknaden och gärna ett steg före. All vår tillverkning sker i Smålandsstenar där vi förfogar över drygt 100 000 m2 fabriksyta, och där vi arbetar efter mottot effektiv produktion med minsta möjliga påverkan på vår gemensamma miljö.

Läs vår hållbarhetsrapport

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  Genom att ange din e-postadress accepterar du vår integritetspolicy.

  ”Den enda vägen att gå”

  Hållbarhet är inte ett val som vi kan välja eller välja bort, det är det enda valet som vi har. Det är ett stort ansvar som vi alla delar och som är fyllt med både möjligheter och utmaningar på vägen. När jag blickar tillbaka på vårt hållbarhetsarbete under åren som gått ser jag att vi har åstadkommit mycket och det gör mig stolt. Samtidigt är jag långt ifrån nöjd för jag vill så mycket mer. Då känns det tryggt att veta att våra medarbetare alltid ser möjligheter framför utmaningar – inte minst när det handlar om att hitta hållbara lösningar. Vi är redan på väg och vår ambition är att halvera våra koldioxidutsläpp till 2030.

  Jonas Welandson
  Koncern-VD

  3 steg till hållbarhet

  1. Kvalitet

  Att våra produkter håller över generationer innebär att resurser som material och energi kan fördelas på produktens hela livscykel, och att det totala fotavtrycket blir mindre för varje år som produkten används. Lika viktigt och självklart är att våra produkter inte innehåller miljöfarliga
  ämnen som kan skada människa, djur och natur. Det är hållbarhet för oss och alla våra medarbetare som arbetar med att utveckla och tillverka våra produkter varje dag.

  2. Material

  Materialet står för en stor andel av den totala produktens miljöpåverkan, och vi vet att även små förändringar i materialval och minskad materialåtgång vid produktion kan göra stor skillnad. Därför är det ett självklart fokus område för oss i vårt hållbarhetsarbete. Vi ställer också
  krav på att den ytbehandling som sker i vår produktion både klarar högt uppsatta krav och är noga utvald ur ett miljömässigt perspektiv. Tillsammans med en effektiv produktion där ny teknik är kännetecknande ser vi till att vi håller vår miljöpåverkan på en så låg nivå som möjligt.

  3. Utveckling & innovationer

  Vårt fokus ligger på att utveckla hållbara lösningar och produkter som kan leva länge. Vi följer noggrant innovationer inom materialutveckling och kombinerar vår egen kompetens med samarbetspartners som har samma hållbarhetsmål som vi har. Därför väljer vi till exempel material från världens ledande stålverk så att vi kan dra nytta av deras erfarenhet från de projekt för minskade koldioxidutsläpp som de driver.

  Våra hållbarhetsmål

  För oss på Weland är FN:s 17 globala mål en perfekt kompass och ett tydligt riktmärke framåt. De visar på en hållbar utveckling som bygger
  på tre dimensioner – miljön, det sociala och ekonomin. Det är de 17 målen som vi förhåller oss till men som vi också anpassar efter de
  förutsättningar som är våra. Vi ställer löpande om vår produktion genom satsningar på nya maskiner och förnybar energi så att vårt avtryck på
  miljön hela tiden minskar. Våra arbetsplatser ska vara trygga platser att vara på och ska kännetecknas av en inkluderande och välkomnande
  kultur som får oss att må bra på jobbet. Samtidigt säkerställer vi att vi är lönsamma så att vi kan erbjuda arbete och trygghet för så
  många som möjligt, och fortsätta våra hållbara investeringar långt in i framtiden.

  Hållbar energi för alla

  FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling är våra riktmärken på vägen mot social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Vi har valt att lägga störst fokus på de mål där vi har störst möjlighet att göra skillnad, och vårt arbete har redan börjat.

  HUR VI ARBETAR

  » Halvering av koldioxidutsläpp till 2030
  » Energieffektiv produktion
  » Fossilfri energi genom egen solcellsproduktion och bergvärme

  Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

  FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling är våra riktmärken på vägen mot social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Vi har valt att lägga störst fokus på de mål där vi har störst möjlighet att göra skillnad, och vårt arbete har redan börjat.

  BLI EN DEL AV WELAND

  » Halvering av koldioxidutsläpp till 2030
  » Energieffektiv produktion
  » Cirkularitet och återvinning av material
  » Elbilar i bilpoolen
  » Laddstolpar vid arbetsplatsen

  Hållbar konsumtion och produktion

  FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling är våra riktmärken på vägen mot social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Vi har valt att lägga störst fokus på de mål där vi har störst möjlighet att göra skillnad, och vårt arbete har redan börjat.

  HUR VI ARBETAR

  » Halvering av koldioxidutsläpp till 2030
  » Energieffektiv produktion
  » Cirkularitet och återvinning av material

  För oss är lönsamhet och hållbarhet tätt sammankopplade med varandra.

  Läs om globala målen här


  Vi ska arbeta säkert eller
  inte alls.

  VÅRT SOCIALA ANSVAR
  • Alla medarbetare ska ha avtalsmässiga löner
   och skriftliga anställningsavtal.
  • Vi har riktlinjer för att motverka alla former
   av mobbning och diskriminering.
  • Vi har riktlinjer för att motverka missbruk
   så som alkohol, droger och spelmissbruk.
  • Vi verkar för jämställdhet mellan kvinnor
   och män, och är uppmärksamma på andra
   faktorer som kan vara diskrimineringsgrundande.
  VÅRA MEDARBETARE
  • Vi ser våra medarbetare som en viktig resurs
   och verkar för att alla ska må bra på jobbet och fritiden.
  • Arbetsförhållanden styrs med hjälp av vår arbetsmiljöpolicy.
   Den kan vi sammanfatta som att ”vi ska arbeta säkert eller inte alls”.
  • Alla medarbetare ska ha avtalsmässiga löner
   och skriftliga anställningsavtal. Ett pågående systematiskt arbetsmiljöarbete driver och leder till ständig förbättring.
  • Inom ramen för vårt friskvårdsprojekt hjälper vi
   våra medarbetare att arbeta med friskvård även på fritiden. Det gör vi genom att bistå med lokaler för friskvård samt att driva gemensamma träningar och promenader.
  • Vi ser medarbetarna som en viktig resurs och vi vill
   att alla ska trivas på jobbet. Tillsammans ska vi skapa
   en god gemenskap mellan varje kollega.

  Vår grundtanke

  Som alla tillverkande företag sätter vi avtryck i miljön, och det avtrycket vill vi minimera. Genom väl genomtänkta materialval, hållbart energianvändande och en smart energiproduktion bidrar vi till det. Vi värnar om våra medarbetare och strävar efter att alla som arbetar hos oss ska trivas och må bra på jobbet, så att de vill fortsätta vara en del av Weland under lång tid framöver. Att vi arbetar aktivt med jämställdhet ser vi som självklart. Industrin är traditionellt sett mansdominerad och vi vill vara en aktör som bidrar till att fler kvinnliga kompetenser söker sig till oss och till branschen. Den ekonomiska hållbarheten säkerställer vi genom gott affärsmannaskap och mångåriga samarbeten med våra kunder.