Hållbarhetstänket sitter i våra gener

Kvalitet, erfarenhet och miljötänk har stärkt vår verksamhet och gjort Weland framgångsrika. Vi når ett effektivt miljöarbete genom att ständigt utveckla våra produktionsprocesser för ett bättre material- och energiutnyttjande. Läs mer om Welands nya solcellsanläggning för elproduktion och andra energibesparande åtgärder här.

Weland AB är ett stabilt familjeföretag med fabrik och huvudkontor i Smålandsstenar. Vi är en ledande tillverkare och leverantör av spiraltrappor, raka trappor, räcken, handikappramper, gångbryggor, gallerdurk och entresoler. Weland är även en av Sveriges största aktörer inom området plåtbearbetning. Sedan starten 1947 har hållbarhet alltid stått högt på agendan.

”Vi har alltid arbetat med hållbarhet utan att vi har satt just den etiketten på arbetet”, menar Thomas Barck på underhållsavdelningen på Weland i Smålandsstenar. Welands senaste miljöförbättrande investering är en solcellsanläggning för elproduktion som ger upp till 340 000 kWh/år, att jämföra med en normalstor villa som förbrukar omkring 15 000 kWh/år.

Hållbarhet kan bland annat handla om energisnåla och effektiva val av allt från maskiner till värme och belysning. Det handlar också om att välja energislag som belastar miljön och ger så lite miljöavtryck som möjligt. Den nya solcellsanläggningen fyller båda kriterierna väl.

– Anläggningen består av 1472 paneler som sitter på de delar av taken som har lämplig konstruktion.

De ligger platt mot taket för att inte snöfickor ska uppstå, berättar Thomas Barck och fortsätter:

– Nu kommer vi att utvärdera vad den här solcellsanläggningen ger och även den som installeras på taken till Weland Ståls nybyggda lokaler i Ulricehamn. Förhoppningen är att vi ska kunna installera solceller på fler byggnader inom koncernen där det är lämpligt.

SMART VÄRMEÅTERVINNING, BELYSNING OCH MASKINER

Andra smarta energibesparande åtgärder som görs på Weland är värmeåtervinning från kompressorer, ventilationsaggregat, lasermaskiner och pressvetsar. Energieffektiviteten väger också tungt när det gäller företagets investeringar av maskiner och elbilar.

– På vintern är vi självförsörjande av värme under produktionstid i fabriken ner till en uterumstemperatur av cirka fem minusgrader. Den värme vi då behöver tillföra kommer från naturgas. Jordvärmesslang till värmepumpsanläggningen för den nya kontorsbyggnaden är lagd under parkeringsytor. Tillsammans med solpaneler, och ett ventilationssystem med värmeåtervinning blir det mycket energisnålt, förklarar Thomas Barck.

Kenneth Josefsson, som är elektriker på Weland, inflikar att en hel del av den gamla lysrörsbelysningen har bytts till LED, och fler ska det bli allt eftersom:

– Det sparar enormt mycket energi, men vi har problem med takhöjden. Ljus från LED-källor har lägre räckvidd och är svårare att få att nå ända ned till golvet med tillfredställande ljus. Vi har också installerat tidsstyrning av ljuset så att inga lampor lyser i onödan. Eftersom vi har så stora lokaler på 100 000 m² med mängder av armaturer gör det väldigt stor skillnad!

Vill du veta mer om kvalitet & miljö på Weland? Läs mer här: weland.com/sv/nyheter/weland-vaexlar-upp-haallbarhetsarbetet/ 

Publicerad: 2020-08-12

Solpaneler, Thomas Barck, Kenneth Josefsson.
Dela med andra