Hållbarhetsrapport

Som alla tillverkande företag sätter vi avtryck i miljön. Det avtrycket vill vi minimera. Genom väl genomtänkta materialval, hållbart energianvändande och en smart energiproduktion bidrar vi till det.  Welands rötter är djupt förankrade i Småland, och här sker all vår produktion. Svensktillverkade produkter och plåtbearbetning i Sverige tycker vi är ett bra miljöval. Viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv är också att våra produkter håller länge – det är svensk kvalitet.

Innovativ materialutveckling

För oss är materialframställningen en stor del av vårt totala klimatavtryck. Vi följer noggrant innovationer inom materialutveckling och kombinerar vår egen kompetens med samarbetspartners som har samma hållbarhetsmål som vi har.

Ytbehandlingen på våra produkter är en del av utmaningen, men oavsett tillvägagångssätt så har vi säkerställt att vi idag erbjuder våra kunder de för produkten mest hållbara alternativen. Vi använder i huvudsak varmförzinkning som är ett bra alternativ i de flesta miljöer. Det ger i princip underhållsfria produkter som håller länge.

Energibesparande åtgärder

Vi arbetar också mycket med energibesparande åtgärder, som värmeåtervinning från våra maskiner.  – På vintern är vi självförsörjande av värme under produktionstid i fabriken ner till en utetemperatur av cirka fem minusgrader, förklarar Thomas Barck på Welands underhållsavdelning.

På vårt tak sitter en solcellsanläggning med 1472 paneler som ger upp till 340 000 kWh/år. Kombinerat med ventilationsaggregaten för värmeåtervinning och jordvärme under parkeringen för den nya kontorsbyggnaden blir det mycket energisnålt.

Vår moderna maskinpark har en hög energieffektivitet. Det är också en tungt vägande faktor vid inköp av nya produktionsenheter.

Hållbarhetsmål

– Vår utgångspunkt är att vi genom smart och hållbar utveckling ska vara med och bidra till att uppfylla FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling till 2030 tillsammans med dig som är leverantör eller kund hos oss, säger Jonas Holmgren, Miljö- och certifieringsansvarig hos Weland AB. Vår ambition är bland annat att halvera våra koldioxidutsläpp till 2030.

Läs mer om våra hållbarhetsmål i Hållbarhetsrapporten, som du hittar här. Här kan du se hur vårt hållbarhetsarbete konkret anknyter till de globala målen.

Hållbart företagande

– Hållbarhet är inte ett val som vi kan välja eller välja bort, det är det enda valet vi har, säger Jonas Welandson, koncern-vd. De globala målen bygger på tre dimensioner – miljön, det sociala och ekonomin. Det tar vi fasta på och anpassar efter våra förutsättningar.

Welands hållbarhetsarbete fokuserar på att effektivt öka nyttjandegraden av både material och energi för att minimera vår påverkan på miljön. Det gör vi genom att ständigt utveckla våra produktionsprocesser. Samtidigt erbjuder vi trygga arbetsplatser och säkerställer att vi är lönsamma, så att vi kan erbjuda arbete för många och fortsätta göra hållbara investeringar. Den investering vi gör i hållbarhet är precis lika väl genomtänkt som de investeringar vi gör i produktutveckling eller kompetensutveckling av våra medarbetare

Publicerad: 2021-09-02

Kenneth Josefsson och Thomas Barck.

Dela med andra