Underhållsfri trots utsatt läge

När Rixöbryggan fick i uppdrag att anlägga en brygga vid hamnen i Grebbestad åt Tanums kommun var det ett antal kriterier som skulle uppfyllas. Dels skulle bryggan vara dimensionerad för trucktrafik, då fångsten från båtarna lossas med truck. En körbar gallerdurk sågs som ett lämpligt material på bryggan och valet föll då naturligt på Weland, som förutom själva gallerdurken även kunde erbjuda stöd och support kring själva konstruktionen i sin helhet.

Bryggan skulle även klara av det utsatta läget med väder, vind och saltvatten år efter år. Därför varmförzinkades den till en högre klass hos dotterbolaget Zinken Weland. Som standard är varmförzinkningsklassen C3 och nu uppgraderades den till den högre klassen C4.

– Gallerdurk passar perfekt för den här typen av miljö då den bär mycket i förhållande till sin egen vikt. Den behöver inte heller skottas på vintern eftersom den släpper igenom snö. Den är i princip helt underhållsfri, säger Jakob Josefsson som är säljare på Weland AB. 

Tät kontakt

Under hela projektet har Weland haft tät kontakt med konstruktörerna på Rixöbryggan och tillsammans har man utformat bryggan så att den motsvarar krav och förväntningar från både beställare och den som har bryggan som sin arbetsplats.

– För oss kändes det självklart att anlita Weland som vi vet är stora på gallerdurk och erbjuder både bra produkter och hög kompetens. Då kraven på denna brygga var höga kändes det tryggt för oss att ha Welands kunskap om bland annat belastningskrav i ryggen. Vi har anlitat Weland ett flertal gånger tidigare, och har alltid varit lika nöjda, avslutar Tomas Helgesson som är produktionsansvarig på Rixöbryggan.

Publicerad:2023-07-05