Hållbarhet Weland AB

Hållbarhetsarbete

Hållbarhet är inte ett val man kan välja eller välja bort, det är det enda valet vi har. Det är ett stort ansvar som vi alla delar och som är fyllt med både möjligheter och utmaningar. Vi ser alltid möjligheterna framför utmaningarna, även när det handlar om att hitta hållbara lösningar. Vår ambition är att halvera våra koldioxidutsläpp till 2030 och vi är redan på god väg.

Publicerad: 2023-02-23