Jonas driver Welands lyckade återvinningsarbete

För att lyckas med återvinning på företaget krävs målmedvetenhet, samarbete och en tydlig miljöagenda. Här berättar Jonas Holmgren, miljö-och certifieringsansvarig på Weland AB, om Welands hållbarhetstänk och varför både små och stora initiativ behövs för att lyckas med återvinning och hållbarhetsarbete i stort.

Hej Jonas! Du är miljö- och certifieringsansvarig på Weland AB. Vad gör du på jobbet?
– Jag arbetar med Welandkoncernens miljö- och certifieringsarbete sedan tretton år tillbaka. Mitt ansvarsområde är brett och innefattar allt från miljö, arbetsmiljö- och kvalitet. Jag jobbar även med produktmärkning, ett bra sätt att kommunicera med kunden och gå i god för att Weland som företag tar kvalitetsarbetet på allvar.

Hur jobbar Weland AB med återvinning i exempelvis produktionen?
– Skrothanteringen är en stor del av Welands arbete med återvinning. Här är det viktigt att allt sorteras på rätt sätt för bästa materialutnyttjande i nästa led. Vi arbetar flitigt med att minska andelen brännbart avfall och deponerat avfall.

Vad är dina bästa tips för att lyckas med återvinning på ett företag?
– Att samarbeta mellan olika funktioner i företaget. Det är inte på något sätt en ”one man show” utan både små och stora initiativ som gör miljöarbetet bättre – allt ifrån hur skrot ska sorteras till hur vi hanterar matavfall från restaurangen.

Återvinningen måste drivas av flera olika funktioner. Målmedveten och tydlighet är superviktigt. Det går inte smyga in en sortering av avfall, utan det måste göras ordentligt på en gång. Vi är duktiga på att samarbeta på Weland. Man får inte lämna någon del åt slumpen.

Vad är det roligaste med ditt jobb?
– Det roligaste med mitt jobb är att det händer hela tiden nya saker. Det som andra tycker är krångligt tycker jag är roligt. Jag älskar att få hjälpa till. Det driver mig som människa.

Vad har Weland AB för mål med sitt hållbarhetsarbete i stort?
– Weland har ett sunt helhetstänk som vi har med oss från ägarfamiljen. Vi har hushållsprinciper i blodet och mycket handlar om det. Till exempel att spara på energi genom sunda investeringar för energiåtervinning, att ta tillvara på avfallet och se det som en resurs, och att minska eller fasa ut användning av kemikalier. Weland arbetar systematisk och har kommit långt med att ersätta miljömässigt sämre alternativ mot nya hållbara.

Publicerad: 2020-10-06

Dela med andra