150 meter räcken från Weland skapar trygg miljö på AJ Produkter

AJ Produkter har upplevt stark tillväxt de senaste åren, vilket har ökat behovet av mer lageryta på huvudlagret i Halmstad. Detta har lett till två större tillbyggnader, och med den senaste har centrallagret vuxit till imponerande 56 000 kvm.

– Vi bygger för framtiden, därför är vi noga med att hålla hög kvalitetsnivå redan från första spadtaget – från val av material till valet av samarbetspartners och leverantörer. Att Weland fick stå för leveransen av räcken och spiraltrappor kändes därför helt självklart för oss, säger Björn Durén som är fastighetsansvarig på AJ Produkter.

Båda entreprenörerna valde Weland
Den senaste tillbyggnaden på lagret inkluderar förutom lageryta även kontor och omklädningsrum och båda byggprojekten har legat på totalentreprenad.

– Båda entreprenörerna har valt Weland som leverantör av bland annat räcken och spiraltrappor till lagret, säger Björn som känner att Welands produkter mer än väl lever upp till de höga krav som AJ Produkter ställer.

– Produkterna från Weland håller hög kvalitet, eventuella kundanpassningar som behöver göras under projektets gång går smidigt och leveranserna kommer när de ska. Det är med all sannolikhet därför båda entreprenörerna väljer Weland, de vill helt enkelt jobba med leverantörer som de litar på och känner sig trygga med, och då är Weland ett klokt val, säger Björn Durén.

Publicerad: 2024-05-30