Lackering av plåtdetaljer

YTBEHANDLING

Vi utför olika typer av ytbehandling av gods. Målning, varmförzinkning och betning. Vi kan även erbjuda andra typer av ytbehandling ihop med samarbetspartners i vår närhet.


Målning

I våra moderna målningsanläggningar kan vi utföra arbeten i grundmålat eller färdiglackerat utförande. I samarbete med vårt dotterbolag Weland Welded Components AB, erbjuder vi målning i olika utföranden, såväl traditionell "våt" - som pulverlackering.
Tack vare stora lokaler kan vi ta oss an skrymmade objekt med mått upp till 10 x 10 meter för både blästring och lackering.

Färdiglackering utförs i RAL-skalans alla nyanser.

Varmförzinkning

Varmförzinkning av stål är ett av de effektivaste och mest beprövade ytbehandlingsalternativen mot rostangrepp. Stålprodukten som ska varmförzinkas och rostbeskyddas doppas ned i ett zinkbad med smält zink. I kontaktytan mellan stål och flytande zink sker en reaktion och en järn/zinklegering bildas. Det innebär att zinkskiktet inte kan flaga av eller rosta inifrån. Welands dotterbolag Zinken Weland förfogar över en modern varmförzinkningsanläggning i Ulricehamn.

Diagrammet visar medellivslängden för olika tjocka zinkskikt i skilda miljöer.

Betning

Vid svetsning och slipning av rostfria föremål skadas ytskiktet. Om dessa ytor inte behandlas med betning så är risken för korrosionsangrepp stor. För att återställa ytskiktet och få en fullgod korrosionshärdighet krävs betning av godset.


DokumentationFilm Plåtbearbetning