Weland möter digital efterfrågan

När Weland AB publicerade sektionsräcke som sin första produkt i BIMobjects molntjänst BIMobject Cloud, nåddes två milstolpar. För Weland innebar det att man levererat ännu en digital och kundanpassad lösning för sina produkter. Milstolpen för BIMobject var att Weland blev det 1000:e företaget att publicera en produkt i molntjänsten.

I molntjänsten BIMobject Cloud laddar företag upp sina produkter som virtuella modeller i 3D, så kallade BIM-objekt. Objekten kan sedan laddas ned och användas av arkitekter, ingenjörer, konstruktörer och designers. För Weland är närvaron på BIMobject ett sätt att möta efterfrågan och samtidigt vara mer tillgängliga för sina kunder.

Mattias Andersson är marknadsansvarig på Weland AB och han betonar vikten av att ständigt vara på tårna och redo att möta marknadens behov. Han lägger till att det bara blir viktigare som leverantör att kunna erbjuda digitala objekt till både arkitekter och designers.

– Efterfrågan på BIM-objekt har ökat från våra kunder. Då kändes det som ett naturligt steg att vara ännu mer tillgängliga som leverantör och publicera produkter på BIMobject Cloud, säger Mattias.

Thomas Salomonsson, VD på Industrireklam som är en del av företagsgruppen Weland, är entusiastisk över möjligheten att kunna integrera direkt med designers och arkitekter.

– Att publicera våra produkter i BIMobject Cloud ligger i linje med vår strategi för att nå ut och vara ännu mer tillgängliga för våra kunder. Med molntjänsten kan vi nå våra kunder redan i designprocessen, säger Thomas.

Som konstruktionsansvarig ser Daniel Vågenäs närvaron på BIMobject Cloud som ett sätt att tillgodose marknadens behov. Han menar att hela industrin blir allt mer digital.

– Det är spännande att ett familjeföretag med djupa svenska rötter kan kombierna erfarenheten från traditionell industri med att vara nytänkande, utvecklande och anpassningsbara för att möta marknadens krav och behov, säger han.

Publicerad: 2017-10-13

Dela med andra