Weland – ett starkt varumärke i Danmark

Weland & Sønner är ett av Weland AB:s fyra utländska dotterbolag, utöver Norge, Finland och Tyskland, och har haft säljkontor i Danmark sedan 1981. Idag har Weland sju medarbetare i Taastrup, som ligger mellan Köpenhamn och Roskilde. Weland & Sønner A/S har växt till ett starkt varumärke i Danmark, inklusive Färöarna och Grönland – mycket tack vare bredden i produktfloran och ett väl utvecklat kontaktnät.

Weland & Sønner säljer produkter främst från Weland AB och Weland Stål, men även en del från Weland Aluminium. Kunderna finns inom många varierande branscher, exempelvis kraftverk, verkstäder, medicin, skolor, industri, byggnation, bostäder, hotell, och restaurang.  

Brett produktsortiment och hög expertis

– Vår styrka är att vi har bredden av produkter, till exempel att vi kan leverera både spiraltrappor, ramper, gallerdurk och entresoler. I Danmark finns många konkurrenter till var och en av produkterna, men det finns ingen som tillverkar alla. Vi utför även montering på plats hos kunden, och vi har två fasta team av underleverantörer som arbetar för oss dagligen. Vi har samarbetat med dem i trettio år, förklarar Henrik Hansen, vd för Weland & Sønner.

Snabbt växande marknad

Henrik ser stora möjligheter att växa genom att öka marknadsandelen för flera produkter från Welandkoncernen på den danska marknaden:

– Mest växer vi på entresolmarknaden just nu. Även raka trappor är på uppgång och vi tror att de kan öka mycket när vi har lyckats ta oss djupare in på marknaden för designade trappor, säger Henrik Hansen.

Olika affärskulturer

Ett litet sund, inte längre än att man kan se från Helsingborg till Helsingör, skiljer Sverige från Danmark, och ändå är affärskulturen helt olika i de båda länderna.

– Danska kunder vill ha ett mycket större inflytande över produkten än de svenska. Svenska kunder har större förtroende för leverantörens kompetens, eftersom det finns fler stora företag där. Många danska företag köper in och förädlar varor och Danmark har en relativt stor export, trots att tillverkningen är ganska liten. Det gör att vi i vår tur måste ha en hög kunskap om regelverk i andra länder för att kunna tillgodose våra kunders frågor och krav, berättar Henrik Hansen.

Läs mer om Weland & Sønner A/S genom att klicka här.

Publicerad: 2020-08-26

Dela med andra