Weland AB– komplett leverantör inom skärande bearbetning

Weland AB är en komplett leverantör inom plåtbearbetning. Vi levererar allt från enstaka plåtartiklar till större sammansvetsade konstruktioner. Vi har som ett led i vår strategi att ständigt öka förädlingsgraden och satsat väldigt kraftfullt på att utveckla området skärande bearbetning. Weland AB har stor kunskap och erfarenhet inom skärande bearbetning. Detta i kombination med en maskinpark som är i världsklass gör att vi står väl rustade för att möta både krav och förväntningar på marknaden.

Stora investeringar i maskiner och lokaler

Under de senaste åren har vi investerat närmre 100 M SEK i maskiner, utrustning och lokaler för vår skärande bearbetning. Maskiner och verktygslösningar från ledande leverantörer garanterar hög noggrannhet och effektiv tillverkning. Vi har allt ifrån mindre maskiner för effektiv och supersnabb bearbetning av mindre plåtdetaljer upp till stora borrverk där vi kan hantera sammansvetsade konstruktioner.

Kostnadseffektiv produktion med ledande teknik

Weland AB arbetar med ledande leverantörer av maskiner, verktyg och spännutrustning. Värt att nämna är att vi med hjälp av ett nollpunktssystem som installerats i de flesta av våra maskiner har kunnat reducera ställtider till ett absolut minimum. Alla våra satsningar görs med utgångspunkten att du som kund ska kunna känna dig trygg i att vi förser dig med korta ledtider, hög kvalité och en kostnadseffektiv produktion.

Läs mer om vårt erbjudande inom skärande bearbetning här.

Publicerad: 2020-10-21

Dela med andra