PRESSMEDDELANDE

WELAND FÖRVÄRVAR Andon Robotics AB och Svets & Robotteknik i Småland AB

Weland AB har idag tecknat avtal om att förvärva 91% av Andon Robotics AB och Svets & Robotteknik i
Småland AB. – Vi är glada och stolta över att kunna välkomna två nya bolag in i Welandkoncernen, säger
Björn Henriksson som är vice VD på Weland AB.

– Jag har haft ett mycket bra samarbete med Weland tidigare och känner nu en stor glädje av att få
möjlighet att ta ytterligare ett steg och komma in i Weland-gruppen. Jag är övertygad om att båda bolagen
kommer att utvecklas fantastiskt bra i den här nya miljön, säger Niclas Ilestedt, grundare av Svets &
Robotteknik och ägare till Andon.

Fokus på kompletta lösningar för robotiserad hantering och svetsning
Andon kommer ursprungligen från ABB och har mer än 30 års erfarenhet av att utveckla och bygga externa
axlar i robotsystem. Det innebär att lägesställare och robotbärare kan anpassas för alla typer av
arbetsobjekt. Automation av blandade lågserier (kundorderstyrd tillverkning) är ytterligare ett område där
Andon har levererat många lösningar.

Specialisthus med fokus på svets
Svets & Robotteknik erbjuder med sina svetsingenjörer enastående kompetens kring svetsning och
svetsutrustning. Förutom att erbjuda ett stort kunnande så säljer man också svetsutrustning från
marknadens ledande leverantörer.

Nya möjligheter
– Weland kommer att arbeta nära både Andon och Svets & Robotteknik, för att befästa, och ytterligare
förstärka positionerna som två av de ledande leverantörerna i sin respektive bransch. Vi tillför ett stabilt och
långsiktigt ägande och ett stort kunnande om produktion. Vi ser fram emot att också kunna utveckla våra
produktionsapparater i koncernen med hjälp av det som Andon och Svets & Robotteknik tillför, säger Björn
Henriksson. Niclas Ilestedt kommer fortsätta att arbeta med både Andon och Svets & Robotteknik
tillsammans med Weland.

Publicerad: 2020-07-03

Dela med andra